Tule mukaan kehittämään virtuaali- ja hybriditapahtumia
digital forum

Lead paragraph

Erilaiset digitaaliset ratkaisut ovat tulleet tapahtuma-alalle pysyvästi. Digisti Live –tapahtumien uusi aikakausi -hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia virtuaalisia ja hybridejä palveluratkaisuja

Etsimme kasvuhakuisia yrityksiä mukaan kokeilemaan ja luomaan uusia ratkaisuja!

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen rahoitus: EAKR 2014-2020 (REACT-EU), Uudenmaan liitto
Kesto: 1.8.2021 - 31.8.2023

Body

Hankkeen päätavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen ja uusien palveluiden kehittäminen tapahtuma-alan muuttuneessa markkinatilanteessa. Tapahtumien digitaaliset ratkaisut luovat kokonaan uuden toimintakentän, jossa on mahdollista saavuttaa kasvua rohkealla, oivaltavalla ja uudenlaisia innovaatioverkostoja luovalla lähestymistavalla. Kasvua tavoitellaan 

  • rakentamalla yritysklustereita, jotka voivat toteuttaa uusia hybriditapahtumien liiketoimintamalleja ja palvelukonsepteja,
  • lisäämällä erityisesti virtuaalitapahtumiin liittyvää osaamista tapahtuma-alan pk-yrityksissä,  
  • luomalla ymmärrystä siitä, miten asiakaskokemus muodostuu virtuaalitapahtumassa,
  • kuvaamalla virtuaali- ja hybriditapahtumien suunnittelun ja toteuttamisen prosesseja ja  
  • tuomalla esille tapahtuma-alan virtuaaliratkaisuihin liittyvää osaamista ja palveluratkaisuja.  

Hybridiratkaisut ja korona-ajan turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat osoittaneet, että yhteistyökumppaneita tulisi rohkeasti etsiä myös muista toimialoista ja yrityksistä, joita ei ole perinteisesti ajateltu kuuluvan tapahtuma-alan verkostoihin. Hankkeessa rakennetaankin yhteistyö- ja innovaatioverkosto, jossa tuodaan yhteen ja törmäytetään digitaalisia palveluja tarjoavat yritykset, majoitus- ja ravintola-ala, kokoushotellit, studiot, tapahtumatoimistot ja yritysasiakkaat.

Kenelle?

Onko yritykselläsi tai järjestölläsi kiinnostusta lähteä mukaan luomaan hybridi- tai virtuaalitapahtumaa? Tai onko sinulla jo tiedossa tapahtuma, jota haluaisit kehittää? 

Voit tulla mukaan joustavalla aikataululla, sillä hanke etenee vaiheittain. Keräämme ryhmän erilaisia toimijoita ja ensimmäinen kokeilu käynnistyykin jo syksyllä 2021.

Tapahtuma voi olla kooltaan niin pieni, kuin suuri - ota meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Miksi mukaan?

Hybridi- ja virtuaalitapahtumat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksille ja järjestöille. Osallistujien ja esiintyjien mahdollisuus valita paras osallistumisen muoto lisää tapahtuman saavutettavuutta ja koska osallistuminen on vaivatonta, osallistumisen rajoitteet vähenevät.

Hyvin toteutettu virtuaalitapahtuma mahdollistaa aidot kohtaamiset ja merkityksellisen vuorovaikutuksen etänä, kun onnistuneessa hybriditapahtumassa elämys, osallistuminen ja kohtaamiset ovat tasa-arvoisia osallistujan fyysisestä sijainnista riippumatta.

Fyysistä tapahtumaa ei voi vain siirtää virtuaaliseksi vaan muutos edellyttää uudenlaisia ajattelu- ja toteutusmalleja. Palveluita kehitetään ekologisesti ja käyttäjälähtöisesti hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä, sillä personoitu ja räätälöity tapahtumakokemus on entistä tärkeämpi, kun yhdistetään sekä paikan päällä oleva yleisö, että etäyleisö.

Tarjoamme teille

  • palvelumuotoiluosaamista
  • tapahtuma-alan osaamista 
  • tukea yrityksen osaamisen kehittämiseen
  • asiantuntija-apua uusien palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen

Ajankohtaista

09.02.2022
Uutinen
Digisti Live - tule ja kehitä uusi virtuaalinen opastus-, elämys- tai ohjelmapalvelu vielä...
19.01.2022
Uutinen
Digisti Live - tule ja kehitä uusi palvelu täysin maksutta vielä tämän kevään aikana!
09.12.2021
Artikkeli
Video: Anna Junnila: Tapahtuma-alalla on nyt paljon mahdollisuuksia uusille tekijöille
24.11.2021
Artikkeli
Video: Lataamon Juho Hiidenmaa: Tapahtumilla haetaan positiivista muutosta
09.11.2021
Artikkeli
Video: Tapahtumatuottaja Pirve Harakka avaa oman oppimispolkunsa hybriditapahtumiin
20.10.2021
Uutinen
Video: Kasvokkain tapaamisten arvo ja hybriditapahtumien tuomat hyödyt

Julkaisut

Asiantuntijat

Hankkeen asiantuntijat tarjoavat vankkaa palvelumuotoilun, tapahtuma-alan ja audiovisuaalisen tekniikan suunnittelun osaamistaan.

Sirpa
Lassila
yliopettaja
+358 294471570
Sirpa.Lassila@haaga-helia.fi
Minna-Maari
Harmaala
yliopettaja
+358 294471636
Minna-Maari.Harmaala@haaga-helia.fi
Monika
Birkle
lehtori
+358 294471600
Monika.Birkle@haaga-helia.fi
Kristiina
Marttinen
videotuotannon asiantuntija
+358 294471667
Kristiina.Marttinen@haaga-helia.fi
Veera
Maijanen
projektiassistentti
+358 294471752
Veera.Maijanen@haaga-helia.fi