Olet täällä

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatilliset opettajaopinnot suoritettuasi sinulla on pedagoginen kelpoisuus ja olet oikeutettu käyttämään virallista nimikettä AmO, Ammatillinen opettaja.

Hakeminen
ja yhteystiedot:

Seuraava haku on tammikuussa 2019.
Hakuneuvontaa:
Lisätietoa hakukelpoisuuksista ja hakemisesta
opehaku(at)haaga-helia.fi
p. 040 488 7520 ja 040 488 7554

Opettajakorkeakoulun opintotoimisto:
7. kerros, huone 7201
aokk(at)haaga-helia.fi
p. 040 488 7395

Opetussuunnitelmat/
kehittymisohjelmat

Lukuvuosien opetussuunnitelmat ja kehittymisohjelmat

Kehittymisohjelman kirjallisuus ja aineistoluettelot

Aloituspaikat 300

Opettajaopintojen
laajuus ja kesto:

60 opintopistettä, n. 12-18 kk, osa-aikainen opiskelu

Aikataulut ja opiskelumuodot:

Voit opiskella työn ohessa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti ja valmistua joustavasti n. 12-18 kuukaudessa.
Alla opiskeluryhmät ja niiden aikataulut.

Helsingin ryhmä, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13)
• päiväopiskelua klo 9-16, lähipäiviä noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa

Viikonloppuryhmä, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13)
• opiskeluviikonloput noin kerran kuukaudessa perjantai-iltaisin klo 16.30-20.30 ja lauantaisin klo 9-16,
• opetusharjoittelu saattaa edellyttää työskentelyä myös arkipäivisin

Verkkoryhmä, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13)
• päiväopiskelua klo 9-16, lähipäiviä noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa
• opiskelu edellyttää hyviä tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja
• kykyä ja kiinnostusta työskennellä yhteisöllisesti verkossa
• kiinnostusta omaksua uusia verkkotyökaluja oppimista tukemaan

 Porvoon alueryhmä, Porvoon toimipiste(Taidetehtaankatu1)
• päiväopiskelua klo 9-16, lähipäiviä noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa

Turun alueryhmä, Turun Amk (Lemminkäisenkatu 30)
• päiväopiskelua klo 9-16, lähipäiviä noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa

Englanninkielinen ryhmä / Studies in English, Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13)
• päiväopiskelua klo 9-16, lähipäiviä noin kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa
• suositellaan Suomessa opettajana toimiville henkilöille, joiden kielitaito on esteenä suomenkieliseen opiskelumuotoon osallistumiselle. / target group is persons who work as teachers in Finland, but are not able to study in Finnish
• ryhmään valitaan 20 opiskelijaa hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. / 20 students with the highest admission points are selected
• opiskelu edellyttää hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi. / good written and oral English skills are required. Applicant may be asked to provide a language.

Opiskelu

2018-2019 hyväksytyille opiskelijoille MyNet (vaatii kirjautumisen).

Lyhyesti
opinnoista:

Ammatillinen opettaja tarvitsee ammatti- ja työelämäosaamisen lisäksi ammattipedagogista osaamista. Ammattipedagoginen osaaminen koostuu kolmesta osa-alueesta: yhteiskunnallisesti aktiivinen opettaja, ohjaava opettaja sekä kehittävä ja eettisesti toimiva opettaja.

Osaamisen saavuttamiseksi laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS). Sen avulla tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opiskelijan kehityspolku. HEKS kehittyy ja tarkentuu koko opettajaopintojen ajan.

Opintojen aikana mm. tutkitaan ammattikasvatuksen ja -koulutuksen kenttiä sekä reflektoidaan omaa ja vertaisten toimintaa. Opintojen aikana työskennellään itsenäisesti ja erilaisissa ryhmissä. Opetus- ja ohjausharjoittelussa osaamista päästään kehittämään käytännössä.

Aiemmin suoritetuista yliopistollisista kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja ammattikasvatuksen perusopinnot sekä muista pedagogisista kokonaisuuksista, esim. taiko, yoop (25 op/ 15 ov) hyväksiluetaan opettajan pedagogisiin opintoihin 15 opintopistettä.

Kansainvälisyys: Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon ja opetusharjoitteluun.

Kustannukset:

Koulutus on maksutonta, mutta mahdollisia kuluja voi tulla oppimateriaaleista, ruokailusta tai matkakuluista

Opinto-
sosiaaliset edut:
Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot ovat osa-aikaisesti suoritettavia opintoja. Opintososiaaliset edut (esim. matka-alennukset, ateriaedut) eivät koske yleensä opettajaopiskelijoita, koska opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Poikkeukset selvitetään tapauskohtaisesti Haaga-Helian opintotukilautakunnassa, opintotuki(at)haaga-helia.fi.

Jatko-opinnot:

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Täydennyskoulutus

Uutiset

Uutiset

New publication
29.11.2017

New publication

     

Vertaismentorointikoulutusta esimiehille ja -naisille
02.11.2017

Vertaismentorointikoulutusta esimiehille ja -naisille

Verme, vertaismentorointi, vertaistyöskentely