Green steps - palvelut uusimaalaisille yrittäjille
rahoittajan logo kuvituskuvan päällä

Lead paragraph

Green Steps- hankkeen tavoitteena on lisätä uusimaalaisten mikro- ja pk-yritysten kykyä uudistaa ja kasvattaa liiketoimintaansa.

Body

Yritysten uudistumista tuetaan edistämällä yritysten kiertotaloutta ja digitaalisuutta hyödyntävää innovaatiotoimintaa. Hankkeessa haetaan yhdessä myös yrityksille tulevaisuususkoa ja resilienssiä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä tuetaan tarjoamalla niille koulutusta, palvelumuotoiluosaamista, vertaismentorointia sekä valmennusta. 

Katso Green Steps -hankkeen aloitustilaisuus

 

 

Koulutukset

Yrittäjäyhdistykset ja toimijat voivat varata ilmaiseksi parin tunnin koulutuksia Uudellamaalla. Näiden käytännöllisten workshopien teemat ovat seuraavat:

 1. Vihreä siirtymä
 2. Kiertotalous
 3. Resilienssi
 4. Vastuullisuus
 5. Digitaalisuus

Tilaa räätälöity koulutus!

Ajatuksia ja toimintaa jäsentävä business coaching

Alkaa syyskuussa 2022

 • 20 yritystä, jokaiselle 2 h business coachingia
 • Aiheet asiakkaan toiveen mukaan, esim. liiketoiminnan vihertäminen, kierto --, jakamis ja biotalous, uudet tuotteet, palvelut ja kumppanit, hyvinvointi
 • Tavoitteellista
 • Ratkaisukeskeistä
 • Vahvuuksille rakentavaa
 • Luottamuksellista
 • Ilmaista, arvo noin 300 - 900 e/h

Hae mukaan business coachingiin!

Vertaismentorointi alkaa syyskuussa 2022

 • 20 yritystä viiden yrityksen ryhmissä kaksi kertaa
 • Vertaismentorointi on osaamisen kehittämisen menetelmä, jossa kokeneet ja aloittelevat yrittäjät jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan pienryhmässä.
 • Tavoitteena on tukea työssä oppimista ja työhyvinvointia.
 • Siinä yhdistetään arkielämässä ja työssä tapahtuvaa oppimista koulutukseen.
 • Vertaismentoroinnin vahvuus perustuu havaintoon, että osaamisesta suuri osa on ns. hiljaista tietoa. Siinä tutkitaan yhdessä tätä sanatonta tietoa ja löydetään yhteyksiä omien kokemusten ja tiedon välillä.

Hae mukaan vertaismentorointiin!

Palvelumuotoilulla kohti kestävämpää liiketoimintaa!

Palvelumuotoilun avulla voimme yhdessä tehdä organisaatiostasi entistä toimivamman, kestävyyttä korostamalla. Saat myös Green Steps -hankkeen tarjoamista koulutuksista parhaan hyödyn osallistumalla palvelumuotoilun kehitysprojektiin ja muuntamalla uuden osaamisen toiminnaksi.​

Lue lisää Laurean sivuilta!

Aloitustapahtuma järjestetään 27.9.2022 klo 8:30–10:30 Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa Tikkurilassa, osoitteessa Ratatie 22, 00130 Vantaa. Tilaisuudessa on tarjolla pientä aamiaista. 

Ota yhteyttä
Tietoa hankkeesta

Projektipäällikkö: Reija Anckar

Kesto: 1.2.2022 – 31.8.2023

Kumppani: Laurea AMK

Rahoittaja: ESR (REACT-EU) Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.