Digi+Hiiletön
Digihiiletön kuvituskuva

Lead paragraph

Vihreä siirtymä, digitalisaatio ja koronapandemian aiheuttama kriisi haastavat nyt erityisesti matkailu-, ravintola-, ja tapahtuma-alalla toimivia yrityksiä muuttumaan.

Digi+Hiiletön-hankkeessa tarjoamme tukea yrityksen omien kehitysprojektien käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä laajempaa näkemystä erilaisista vihreän siirtymän ja digitalisaation tarjoamista ratkaisumalleista.

Yrityksesi kehitystyö voi liittyä esimerkiksi alla oleviin teemoihin. Jokaisen hankkeeseen osallistuvan yrityksen kanssa käydään kehitystarpeet yksilöllisesti läpi ja teemat räätälöidään kullekin yritykselle sopivaksi. 

 • Miten alkuun teemoihin liittyvässä kehittämistyössä?
 • Sustainable Travel Finland –ohjelma
 • Hiilijalanjäljen laskenta ja mitä tulosten jälkeen
 • Digitaaliset markkinointiteot ja jatkuva viestintä vastuullisuudesta
 • Toimitilojen käytön optimointi kestävällä tavalla
 • Ruokahävikin vähentäminen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen vastuullisuus kärkenä
 • Toimenpiteitä hiilineutraalimpaan tapahtumatuotantoon
 • Resurssoinnin kehittäminen digitaalisuutta hyödyntäen

Monipuolinen asiantuntijaverkostomme on hankkeen aikana kehittämistyösi tukena. Käytössäsi on sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun että Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijoita niin kestävän kehityksen ratkaisuista, digitalisaatiomenetelmistä, ravintola- ja matkailualalta kuin myös tekoäly- ja datanhallinta-alalta.

Hankkeeseen haetaan yrityksiä kahteen eri rooliin:

 • Asiantuntijatiimin kanssa työskentelevät/työpajoihin osallistuvat yritykset: tiiviimpään työskentelyyn valittavat yritykset. Useita eri toimenpiteitä sekä asiantuntijoiden kehittämistukea omassa kehittämisprojektissa. 
 • Teemoista yleisesti kiinnostuneet yritykset: Teemat kiinnostavat, yrityksessä on halua seurata hankkeen etenemistä, ottaa osaa hankkeen aikana järjestettäviin webinaareihin/seminaareihin sekä saada tietoa. Omien kehittämisprojektien käynnistäminen ei kuitenkaan ole juuri nyt ajankohtaista.

Ilmoittautuminen on jo käynnissä 

Miksi mukaan?

Vaikka hankkeessa käsitellään digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyviä isoja teemoja, on hankkeen näkökulma ensisijaisesti mukana olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja toimintojen tehostaminen.

Mukaan lähtevät yritykset saavat

 • Konkreettista tukea oman kehittämisprojektinsa toteuttamiseen asiantuntijatiimiltä
 • Uutta osaamista hyödyntää digitalisoinnin ja vihreän siirtymän mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
 • Menetelmiä ja työkaluja käynnistää omia digitalisointiin ja vihreään siirtymään liittyviä kehitysprojekteja
 • Vertaistapaamisia ja yhdessä ideointia
 • Uusia yhteistyö- ja kumppanuusverkostoja
 • Tukea yrityksen oman kehitystyön jatkuvuuteen

Kuka voi osallistua

Osallistua voi kaikki Uudenmaan alueen matkailu-, ravintola-, ja tapahtuma-alan pk-yritykset (alle 250 henkilöä ja enintään 50 milj. liikevaihtoa), jotka haluavat kehittää osaamistaan ja liiketoimintaansa vihreään siirtymään ja digitalisaation mahdollisuuksiin liittyen.

Erityisesti osallistumisesta hyötyvät sellaiset pk-yritykset, jotka ovat jo huomanneet erilaisia digitalisoinnin tai vihreän siirtymän tarpeitaan liiketoiminnassaan, mutta eivät välttämättä tiedä, miten tehokkaasti edetä kehittämisen kanssa. Yritysten kehityskohteet voivat liittyä uusiin palvelu- tai tuoteinnovaatioihin, tai oman sisäisen toiminnan kehittämiseen.

Osallistuvasta yrityksestä tulee olla mukana liiketoiminnan edustus ja mahdollisesti myös IT:n edustus.

Ilmoittautuminen

Hankkeeseen otetaan mukaan enintään 12 yritystä työpajoihin ja enintään 40 tarkkailijayritystä (webinaarit, itsenäiset tehtävät, koulutuspaketin kommentointi ja palaute).

Osallistujapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ilmoittautumislomakkeen tietojen ja sitä seuraavan yrityskohtaisen haastattelun perusteella. Haastatteluista sovitaan erikseen alustavasti hyväksyttyjen yritysten kanssa, ja niiden tarkoituksena on varmistaa yritysten osallistumisvalmiudet sekä tarjota lisätietoa ja vastata hakijoiden kysymyksiin.

Ilmoittaudu mukaan jo tänään. Kontaktoimme yrityksiä jo hakuajan aikana.

Ilmoittaudu mukaan

Heräsikö vielä kysymyksiä? Ota rohkeasti yhteyttä!

Altti
Lagstedt
yliopettaja
+358 294471259
Altti.Lagstedt@haaga-helia.fi

Digihiiletön hanke on  Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja siten osallistujille maksuton. Hanke ja siihen liittyvät ohjaukset ja koulutukset kuuluvat de minimis –tuen piiriin. De minimis –tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jota voidaan myöntää yhtä yritystä kohti kolmen verovuoden aikana enintään 200 000 euroa. Yritys ilmoittaa itse hankkeeseen osallistuessaan aiemmin saamansa de minimis -tuen määrän ja saa todistuksen koulutuksen kerryttämästä tuesta.

Hankkeen sisältämän koulutuspaketin markkina-arvo eli yritykselle kertyvän de minimis -tuen määrä on 1000 € työpajatyöskentelyyn osallistuvilla yrityksillä.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

digihiiletön logot