Olet täällä

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Opettajankoulutusohjelma: Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Hakeminen ja
yhteystiedot:

Seuraava haku on 1/2021.
Hakuneuvontaa:
Lisätietoa hakukelpoisuuksista ja hakemisesta
opehaku(at)haaga-helia.fi
p. 050 501 3079

Opettajakorkeakoulun opintopalvelut:
7. kerros, huone 7201
aokk(at)haaga-helia.fi
p. 040 488 7395

Opetussuunnitelmat/
kehittymisohjelmat

Lukuvuosien opetussuunnitelmat ja kehittymisohjelmat

Aloituspaikat 30
Ohjelman laajuus ja kesto: 60 opintopistettä, n.12-18 kk henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti. Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot on suoritettava viimeistään vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta. Osa-aikaisesti suoritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopinnot on suoritettava kolmessa vuodessa (AMK laki 932/2014, § 30).
Opinnoista
  • opinnot alkavat toukokuussa 2020
  • opinnot voi suorittaa työn ohessa, jolloin lähiopetus, verkko-opiskelu, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja ryhmätehtävät vuorottelevat
  • opetusharjoittelu erityispedagogisissa toimintaympäristöissä ja kehittämistyö ovat osa opintoja
  • lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi arkipäivää kuukaudessa lukukausien aikana
  • koulutuksen aikana perehdytään erityisopetuksen laajaan kenttään huomioiden alueellinen monikulttuurisuus ja erityisyys
Lähipäivien aikataulu: Linkki aikatauluun
Aiemmin hankitun
osaamisen tunnustaminen:

Ammatillisen erityisopettajan opinnot 60 op

Erityisopettajaopiskelijan kanssa laaditaan ja neuvotellaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HEKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen kehittäminen. HEKS kehittyy ja tarkentuu prosessina koko opintojen ajan.
 

Kansainvälistyminen: Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon ja opetusharjoitteluun.
Työelämäyhteistyö:

Ammatillisissa erityisopettajaopinnoissa tutkitaan ja kehitetään oppimista, ohjausta ja opettamista valituissa työyhteisöissä ja verkostoissa sekä erilaisissa opiskelijaryhmissä.

Opintososiaaliset edut: Erityisopettajaopiskelijat ovat oikeutettuja Kelan ateriatukikorttiin mutta muut opintososiaaliset edut esim. matka-alennukset eivät koske yleensä opiskelijoita, koska opinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Poikkeukset selvitetään tapauskohtaisesti Haaga-Helian opintotukilautakunnassa, opintotuki(at)haaga-helia.fi.
Jatko-opinnot:

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Täydennyskoulutus