Olet täällä

Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö

Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö

Tunnus: BUS8HH001
Laajuus: 3 op 
Ajoitus: kesälukukausi
Kieli: suomi  '
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava, verkkokurssi 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Ei lähtötasovaatimuksia.  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Arvosana 1 
Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen Suomessa ja EU:ssa. Ymmärtää yritysidean merkityksen yrittäjyydelle. Osaa analysoida yrittäjyyttä osana omaa uraansa ja etsiä ja analysoida yrityksen menestystekijöitä.  

Arvosana 3 
Ed. lisäksi tehtävät on palautettu aikataulun mukaisesti ja opiskelija on löytänyt itselleen kehittämisideoita.  

Arvosana 5 
Ed. lisäksi opiskelija reflektoi, miten hyödyntää oppimaansa.   

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Työelämäyhteydet  

Opiskelijat voivat osaan tehtävistä halutessaan haastatella tuntemiaan yrittäjiä.  

Kansainvälisyys 

Oppimateriaali on osin kansainvälistä.   

Sisältö  

Yrittäjyyden merkityksen Suomessa ja EU:ssa, yritysidean merkitys yrittäjyydelle, yrittäjyys osana omaa uraa ja yrityksen menestystekijät.  

Oppimistavat 

Verkko-opetus 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5 Moodlessa.  

Vastuuopettaja(t) 

Taru-Lotta Gumse, Pasila 
Irma Mäkäräinen-Suni, Pasila 

Oppimateriaalit 

Aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja Moodle:ssa nettilinkit.