Olet täällä

Service Excellence

Service Excellence

eMBA

Miksi Haaga-Helian eMBA?

Haaga-Helian Executive MBA:n hyvien arvioiden takana ovat pedagogisesti ansioituneet kouluttajat, jotka monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen perehdyttävät ohjelmassa mukana olevat laaja-alaisesti liiketalouden eri osa-alueisiin, hyödyntäen esimerkkejä, käytännön työkaluja sekä erityisesti muiden osallistujien kokemuksia.
Haaga-Helian eMBA in Service Excellence koostuu nimenomaan eMBA-opiskelijoille räätälöidyistä moduuleista. Ohjelma ei sisällä muita Haaga-Helian koulutuksia tai kirjatenttejä, ja online-moduulien osuus kokonaisuudesta on noin 10%. Haaga-Helian eMBA tarjoaa myös mahdollisuuden verkostojen rakentamiseen, sillä opiskelijat voivat opintojen päättymisen jälkeen osallistua eMBA-alumnitoimintaan.

Service Excellence-opinnot on jaettu kolmeen vaihtoehtoon. 

Executive MBA 90 opintopisteen kokonaisuuden lisäksi tarjoamme kaksi pienempää opintokokonaisuutta.

Ohjelmat:

eMBA in Service Excellence, 90 op (20 moduulia)

Haaga-Helian Executive MBA in Service Excellence on laaja-alainen ohjelma jo työelämässä kokemusta keränneille ammattilaisille, jotka haluavat nyt syventää johtamisosaamistaan ja strategiataitojaan. Ohjelma on suunnattu erityisesti johto-ja kehitystehtävissä toimiville asiantuntijoille. Fokus on palvelujohtamisessa ja tutkinnossa käsitellään erilaisia strategisia ja johtamiseen liittyviä ajankohtaisia ongelmia ja aiheita monista näkökulmista. Keskitymme monen toimialan näkökulmasta palveluosaamiseen, joten ohjelma antaa tukevan pohjan henkilökohtaiselle kehittymiselle ja johtamisosaamisen päivittämiselle. Ohjelmastamme valmistuu piinkovia johtajia, jotka pystyvät oppimansa avulla tuomaan valtavasti lisäarvoa ja uutta näkemystä yrityksensä käyttöön.

Diploma in Service Excellence, 30 op (10 moduulia)

The Diploma in Service Excellence on suunniteltu liike-elämän perusasioiden kertaamiseen johtajille, jotka haluavat tuoda työhönsä uusia näkökulmia. Tässä opintokokonaisuudessa erilaisista taustoista tulevat opiskelijat pääsevät syventämään osaamistaan liiketoiminnan eri osa-alueilla. Ohjelma antaa nykyaikaisia työkaluja johtamiseen sekä itsevarmuutta edetä uralla uusiin haasteisiin. The Diploma in Service Excellence räätälöidään jokaisen tilaajan tarpeisiin yksilöllisesti, painopisteen ollen kuitenkin palvelujohtamisessa. Diploma in Service Excellence -koulutusohjelma sisältää kymmenen vapaavalintaista moduulia.

Graduate Certificate in Service Excellence, 15 op (5 moduulia)

The Graduate Certificate on suunniteltu opiskelijoille, jotka etsivät lyhyempää ja keskitetympää opintokokonaisuutta, jossa käsitellään tärkeimmät palvelujohtamisen osa-alueet. Graduate Certificate -koulutusohjelma sisältää 5 vapaavalintaista moduulia. Tarkoituksena on ymmärtää nykyaikaisia palveluliiketoiminnan johtamisen käytänteitä heidän toimialallaan tai täydentää aukkoja osaamisessa. Graduate Certificate räätälöidään jokaisen tilaajan tarpeiden ja kiinnostusten mukaan.