Kehitä yritystä henkilöstön opintovalmennuksen avulla

Kuvituskuva-opetustilanne

Työpaikoilla vaaditaan koko ajan enemmän digiosaamista. Pysy kehityksessä mukana ja hanki uutta osaamista. Näin pidät huolen omasta kilpailukyvystäsi myös tulevaisuudessa.

Lue tästä, miten Tokmanni lähti kehittämään työntekijöiden osaamista opintovalmennuksen avulla.

Koulutuksen sisältö ja käytännön toteutus

Opintovalmennuksella tarkoitetaan mallia, jossa opiskelijoita tuetaan opintojen alkuvaiheessa ensimmäisen vuoden aikana opinto-ohjauksella normaalia enemmän. Opintovalmennuksen aikana on mahdollista suorittaa minimissään 55 opintopisteen kokonaisuus, ja suoritettuaan 55 op opintoja osallistujalla on mahdollisuus omaehtoisesti hakea jatkamaan tradenomin opintojaan tutkinto-opiskelijana.*

Opintovalmennukseen sisältyvään koulutuskokonaisuuteen on räätälöidysti valittu niitä moduuleita, jotka sisältävät digitaalisten taitojen parantamista esim. asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä toimiville.

Kenelle?

Kohderyhmä on esim. asiakaspalvelun, myynnin tai markkinoinnin parissa työskentelevät ammattilaiset, joilla on akuuttia tarvetta päivittää työelämän vaatimia digitaalisia taitoja ja ehkäpä nostaa nykyistä koulutustasoaan.
Opintovalmennus sopii erinomaisesti merkonomeille tai henkilöille, joilla on muulla lailla hankittua vastaavaa osaamista ja työkokemusta. Valmennuksen myötä osaamisen saa päivitettyä tarvittavalle tasolle.

Toteutus

Opintovalmennus totutetaan ryhmämuotoisena, noin vuoden mittaisena koulutuskokonaisuutena. Koulutukset toteutetaan monimuoto-opetuksena eli lähiopetuksen ja itseohjautuvan/verkko-opiskelun yhdistelmänä.

Opintovalmennukseen sisältyy laaja henkilökohtaisen opinto-ohjauksen osuus. Opinto-ohjauksessa käydään läpi kunkin osallistujan aikaisempien tutkintojen, muiden koulutusten ja työelämässä hankittujen osaamisten korvaavuuksia, hyväksilukuja ja näyttöjä. Opinto-ohjaukseen kuuluu myös henkilökohtaisen opinto­suunnitelman teko ja opintojen sparraaminen koulutuksen aikana.

Räätälöity opintojen ohjaus sekä muut korkeakoulun opiskelijapalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä. Osa kokonaisuudesta on toteutettavissa näyttöinä. Etä- ja itseopiskelussa sekä opintojen ohjauksessa hyödynnetään Haaga-Helian Moodle -verkko-oppimisympäristöä.

Liiketalouden tradenomitutkintoon hakiessa suoritettuina tulee olla myös matematiikan, englannin ja ruotsin kielen tasotestit hyväksyttävästi tai ko. aineen opintoja vähintään 3 op. Tasotestit tehdään omatoimisesti annetun aikataulun mukaan Moodle-alustalla. Testien perusteella opiskelija voidaan ohjata valmentaviin opintoihin yhdessä tai useammassa aineessa. Käytäntö voi vaihdella eri tradenomiohjelmittain, esim. IT-tradenomitutkintoon hakeutumisen yhteydessä ei tasotestien tarvitse olla hyväksyttyinä, vaan ne voi tehdä tutkinnon suorittamisen aikana.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Haaga-Helian liiketalouden asiantuntijat, joilla on monipuolinen kokemus työskentelystä liike-elämässä sekä vahva pedagoginen osaaminen.

Osallistujien antamaa palautetta koulutuksesta

  • Ryhmässä on voimaa! Oli mukava lähteä opintoihin luokkana ja valmis lukujärjestys toi ensimmäiseen opiskeluvuoteen ryhtiä. Vertaistuki oli mahtava osa opintoja.
  • Yleistieto kasvoi ja opin paljon uusia ja hyödyllisiä asioita opintovalmennuksen aikana.
  • Yleisellä tasolla kehityin tiedonhaussa ja aikatauluttamisessa. Ensimmäinen vuosi antoi rohkeutta kurkottaa ylöspäin.
  • Hieno kanava hypätä takaisin opiskelumaailmaan! Työ, perhe ja opiskelu on ollut täysin mahdollista sovittaa yhteen.
  • Opinto-ohjaaja ja opettajat auttavat ja opastavat sekä ovat joustavia. Ryhmähenki on mielestäni hyvä. Uusien asioiden oppiminen ja oivallus ollut mukavaa työn ohella.
  • ”On upeaa, että tehokkaan opintovalmennuksen avulla saavutin vuodessa 55 op ja pystyin hakeutumaan tutkinto-opiskelijaksi!”

Tutustu opiskelijan kokemuksiin opintovalmennukseen osallistumisesta.

*Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea omatoimisesti jatkamaan opintojaan tradenomiksi kyseisenä vuonna voimassaolevan hakumenettelyn mukaisesti. Tradenomin opiskelupaikan saaminen edellyttää hyvin arvosanoin suoritettua 55 opintopistettä sekä haastattelun läpäisemistä hyväksytysti. Kyseeseen voi haastattelun sijaan tulla myös kirjallinen tehtävä. Tutkinto-opiskelijaksi pääsystä päättävät Haaga-Helian tutkintokoulutuksen edustajat vapaana olevien tutkinto-opiskelijapaikkojen vuotuisesta määrästä riippuen. Korkeakoulurahoituksen ehtoihin voi tulla rahoittajan taholta muutoksia, joita ei esittelyhetkellä ole tiedossa. Haaga-Helia pidättää oikeuden muuttaa tässä esittelyssä mainittuja asioita muutosten vaatimusten mukaisiksi. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lisätietoa koulutuksesta

Ajankohta ja koulutuspaikka

Koulutus alkaa syyskuussa 2024. Ilmoittautumisaika päättyy 1.6.2024.

Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on 15.
Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-4 päivää kuukaudessa (lauantaipäivä käytössä).

Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 1625 €/opiskelija/lukukausi + alv 24 % = 2015 eur. Kokonaishinta sisältää monimuoto-opetuksen, luentomateriaalit, näyttöjen vastaanoton ja opintovalmentajan palvelut. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja varten opiskelija voi ostaa opintopaketin, jonka hinta on 150 €, alv 0%. Se sisältää tietyt ennalta määrätyt opintojaksot. Jos opiskelija haluaa opiskella jotain muuta, hän maksaa siitä 15 €/opintopiste. Tällöin hänellä on käytettävissään koulutustarjonta: https://www.haaga-helia.fi/fi/avoimen-amkn-koulutushaku

Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia on 15.

Ota yhteyttä
Anne
Bondaréw
Asiakkuuspäällikkö
asiakkuuspäällikkö
+358 294471278
anne.bondarew@haaga-helia.fi