Olet täällä

Asiakasymmärrystä ja uusia kohtaamiskonsepteja palvelumuotoilutyöpajoista

Asiakasymmärrystä ja uusia kohtaamiskonsepteja palvelumuotoilutyöpajoista

Fennia osallistuu näytteilleasettajana ja yhteistyökumppanina eri toimialojen tilaisuuksiin ja tapahtumiin tavatakseen asiakkaita ja potentiaalisia uusia asiakkaita. Fenniassa oli herännyt tarve ja halu löytää uusi tapa olla läsnä tilaisuuksissa ja saavuttaa etenkin nuoret yrittäjäsukupolvet. Fenniassa pohdittiin, miten ottaa tilanne haltuun, miten viestiä ja erottautua? Miten saada potentiaalinen asiakas kiinnostumaan Fenniasta ja sen palvelutarjonnasta, yllätettyä positiivisesti? Kontakti Haaga-Heliaan syntyi, koska yhteisöasiakkaista vastaava Kari Björklöv uskoi, että ratkaisu voisi löytyä elämys- ja hyvinvointipalveluiden parissa työskentelevien asiantuntijoiden kautta.

 

Yhteistyön alkaessa loppukeväästä 2015 tavoitteeksi asetettiin, että tämä ”uusi juttu” olisi käytössä vuonna 2016. Mukaan yhteistyöhön Fennia otti tärkeän yhteistyökumppaninsa Työeläkeyhtiö Elon.

 

Mitä tehtiin?

Nuoren yrittäjäsukupolven tarpeiden ymmärtämiseksi ja verkostoitumiskeinojen löytämiseksi päätimme valjastaa käyttöön palvelumuotoilun menetelmät. Kehittäminen tapahtui Haaga-Helian palvelumuotoiluasiantuntijan, Sirpa Lassilan, vetämissä työpajoissa, joihin osallistui Fennian ja Elon työntekijöitä sekä Haaga-Helian opiskelijoita. Palvelumuotoilun avulla haettiin ymmärrystä asiakkaasta ja hänen tarpeistaan sekä motiiveistaan. Asiakasymmärrys kiteytettiin persooniksi, jotka kuvastivat potentiaalisia asiakasryhmiä. Uusia kohtaamistapoja ideoitiin työpajassa ja parhaita kehiteltiin edelleen konsepteiksi.

 

 

Mitä saatiin aikaiseksi?

Yhteistyön tuloksena syntyi kaksi uutta konseptia asiakaskohtaamiseen sekä syvällistä ymmärrystä nuoren yrittäjäasiakkaan tarpeista ja motiiveista. Uudet tapahtumakonseptit otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2016 aikana. Asiakasymmärrystä ja syntyneitä asiakaspersoonia Fennia ja Elo hyödyntävät edelleen palveluidensa kehittämisessä.

 

Saatua palautetta

Fennialaiset hankkivat asiakasymmärrystä mm. haastattelemalla start up yrittäjiä. Kuva: Sirpa LassilaFennialle arvokkainta oli saada uutta ajattelumallia oman toimintansa kehittämiseen. Palvelumuotoilun menetelmät olivat uutta, samoin asiakkaiden osallistaminen kehittämistyöhön. Fennia arvosti myös Haaga-Helian opiskelijoiden tuomaa ulkopuolista näkemystä ja tuoreita ajatuksia, joka pakotti näkemään asiat ihan uudelta kannalta.

Osallistujien antamaa palautetta. Parasta oli:

  • Ideoinnit, mallit, ajatukset ja konkretia.
  • Toimiva tyyli: teoriaa ja tekemistä. Paljon uutta tietoa ja taitoa.
  • Palvelumuotoilun oppiminen, hyvin toteutettu, uusia ideoita, innovatiivisuutta.
  • Hienoa oli päästä kunnolla pohtimaan asioita ja saada opiskelijanäkökulmaa.
  • Osallistava, työläs (hyvässä mielessä), ajatuksia herättävä, rytmi (aikataulu) ok.
  • Hyvä, keskusteltava valmennus. Viitekehykset ja tehtävät toimivat hyvin. Aikataulu oli tiukka mutta toimiva.
  • Päivät olivat pitkiä mutta antoisia.
  • Saimme valmiimman konseptin kuin uskalsin odottaa.

 

Kysy lisää!

Myyntipäällikkö Elisa Aunola, Haaga-Helia, puh. 040 488 7186 tai elisa.aunola@haaga-helia.fi

Johtaja Kari Björklöv, Fennia, kari.bjorklov@fennia.fi