Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen, Master-suuntautuminen

Kuvituskuva henkilöt tabletilla

Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen -suuntautumisessa keskitytään uusien liiketoimintamahdollisuuksien ideoimiseen, analysointiin ja kehittämiseen.

Huom! Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen -suuntautuminen ei ole valittavissa enää vuodesta 2024 lähtien, mutta yrittäjyyteen liittyviä opintoja on mahdollista tehdä StartUp Schoolin kautta vapaavalintaisina.

Suuntautuminen sopii niille, jotka haluavat kehittää organisaatiotaan yrittäjämäisellä otteella tai niille, jotka harkitsevat oman yrityksen perustamista tulevaisuudessa tai ovat jo yrittäjiä ja haluavat testailla yrityksen uutta kasvusuuntaa.

Suuntautumisessa oppii yrittäjämäistä asennetta, innovaatio- ja muotoiluajattelun prosesseja ja menetelmiä, verkostoitumista ja reflektointitaitoa, liiketoiminnan kehittämisen työkalujen soveltamista sekä kaupallistamista.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aihepiirejä:

  • Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen
  • Aloittavan yrityksen menestys- ja epäonnistumistekijät
  • Aloittavien yritysten ekosysteemit ja niiden hyödyntäminen
  • Aloittavan yrityksen kasvattaminen

Suuntautumisesta valmistuneet työskentelevät tyypillisesti liiketoiminnan kehitystehtävissä tai yrittäjinä. Valmistuessaan opiskelija osaa luoda liiketoimintasuunnitelman ja rakentaa liiketoimintaa edistävän verkoston. Opiskelija osaa hyödyntää innovointimenetelmiä, tunnistaa arvoa tuottavia liiketoimintamahdollisuuksia, luoda ideasta ratkaisun ja viedä sen markkinoille tuloksellisesti.

Lisää tietoa suuntautumisesta ja opiskelusta

Tutustu tarkemmin suuntautumisen opintojaksoihin ja Master-opiskelun käytäntöihin.

Master-suuntautuminen

Suuntautuminen on Master-opintojen keskiössä. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Samalla suuntautuminen on ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kotipesä.

Suuntautuminen valitaan opintojen alussa ja sen voi valita vapaasti koulutuksessa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi