Kuvituskuva

Timo-Pekka Uotila

tutkija
+358 294471504
Timo-Pekka.Uotila@haaga-helia.fi

Kauppatieteiden tohtori Timo-Pekka Uotila on kokenut johtamisen asiantuntija, joka on väitellyt (2017) toimitusjohtajien kognitioista yrityksen menestymiseen liittyen. Timo-Pekka toimii tutkijana, valmentajana, kouluttajana ja konsulttina. Hänellä on yli 10:n vuoden kokemus konsultoivasta kehittämistutkimuksesta isoista yrityksistä, julkiselta sektorilta, pk-yrityksistä, ja startupeista sekä kansainvälisistä hankkeista.

Tutkimuksen ja kehittämisen teemat liittyvät yrityksen johtamiseen, ajatusmalleihin, innovaatioihin, inhimilliseen pääomaan, sekä yritysten suorituskykyyn. Opetuksessa hän toimii jatkuvan oppimisen, mikrotutkintojen, digitaaliseen oppimisen sekä yritystoiminnan opinnollistamisen saralla.

Hän vastaa laajalti tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiohankkeiden luomisesta ja toteuttamisesta yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen –alueella. Hän johtaa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen liittouman 3AMK "Yrittäjyys ja Innovaatiot" –yhteistyöaluetta ja on johtanut StartUp School -yrityshautomo ja innovaatioalustan tutkimuksellista kehittämistä sekä kumppanuuksia.

Uotilalla on kokemusta OKM, ESR, EAKR, Erasmus+, Capacity building ja Interreg Central Baltic rahoitusinstrumenteista ja onnistuneista prosesseista. Hän on osallistunut Horizon Europe koulutukseen.

Timo-Pekan osaamisen keskiössä on kyky dialogiin sekä kokeilujen kautta etenevä tavoitteellinen työskentelytapa. Hänen viestinsä on: "Menestykseen tarvitaan yrittäjämäistä ajattelua: vastuunkantoa, muutoksessa viihtymistä sekä näkemystä siitä, miten asiakkaalle luodaan arvoa. Jotta tämä onnistuisi, yrityksen johdon on tunnettava sen tärkein menestyksen ajuri – ihmisiin kytkeytynyt inhimillinen osaaminen.”

Vapaa ajalla hän harrastaa liikuntaa ja toimii osa-aikaisena yrittäjänä. Hän on erityisen kiinnostunut siitä, kuinka yritysten kautta voidaan tehdä positiivinen vaikutus yhteiskuntaan (esim. peace tech tai climate teemaiset startupit).

Valitut julkaisut ja konferenssiesitelmät:

 • Uotila, Timo-Pekka & Mennala, Hannele (2021): Tuloksekas toiminta yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemeissä: korkeakoulunäkökulma. YTKK2020 – Yrittäjyyskasvatuspäivät yrittäjyyden ytimessä, konferenssijulkaisuja
 • Viitala, Riitta, Vesalainen, Jukka & Uotila, Timo-Pekka (2020): SME managers’ causal beliefs on HRM as success factor of the firm. Journal of Small Business Management
 • Uotila, Timo-Pekka (2020). Entrepreneurial leadership – theoretical foundations and practical implications. Presented at Haaga-Helia Business Innovation Conference 17.-18.11.2020, Helsinki, Finland.
 • Uotila, Timo-Pekka & Hakala, Henri (2019). Role transition from student to entrepreneur: incubator effects. Esitetty USASBE konferenssissa 26.1.2019, Florida, USA
 • Uotila, Timo-Pekka & Mennala, Hannele (2018): Korkeakoulun sisäinen yrityshautomo: tavoitteet, haasteet ja mahdollisuudet - Case Haaga-Helia StartUp School. YTKK2018 - Yrittäjyyskasvatuspäivien julkaisuja
 • Luoma, M. & Uotila, Timo-Pekka. (2017). Unfolding strategic partnership: An analysis of the CEOs’ and HR directors’ perceptions of TMT work. Esitetty Strategic Management Society Special Conference, Milan
 • Uotila, Timo-Pekka (2017) Managers cognitions on performance of the firm. Dissertation
 • Uotila, Timo-Pekka (toim.) (2010). Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiohankkeet

 • Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue (2021-2023, EAKR)
 • Kinesis – Innovaatio-ohjelma yrityksille (2021-2023, ESR)
 • Dynamo – Yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille (2010-2021, OKM)
 • 3ES Alliance – (2020-2022, Helsingin kaupungin innovaatiorahasto)
 • NOCCA – Novel opportunities for new company creation and accelerated growth (2019-2021, Interreg Central Baltic)
 • Corship – Corporate EDUpreneurship – Benefitting start-ups, universities and corporates across Europe (2019-2021, Erasmus+)
 • Erasmus for Young Entrepreneurs (2018-2020, COSME)
 • Opettajan yrittäjyysmittaristo (2017-2019, Yksityisyrittäjäin säätiö)