Liisa Vanhanen-Nuutinen

Liisa Vanhanen-Nuutinen

yliopettaja
+358 294471571
Liisa.Vanhanen-Nuutinen@haaga-helia.fi

Liisa Vanhanen-Nuutinen toimii ammatillisessa opettajankoulutuksessa opetus- ja tutkimustehtävissä sekä koulutusviennissä. Koulutukseltaan hän on terveystieteiden tohtori.

Vanhanen-Nuutisen tutkimusintressejä ovat opettajan työ ja osaaminen ammattikorkeakoulussa, oppiminen työssä korkeakouluopinnoissa ja käytäntölähtöinen tutkimus ja kehittämistyö verkostohankkeissa ja opinnäytetöissä. Lisäksi hän tekee työtä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämiseksi ammatillisessa opettajankoulutuksessa. 

Erityisosaamisalueet:  korkeakoulupedagogiikka, ammattipedagogiikka, kansainvälinen toiminta, demokratiakasvatus

Julkaisuja

Vanhanen-Nuutinen, L., Saari, J., Kotila, H. & Mäki, K. 2018. Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma julkaisuja 10. http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-556-3vai mahdollisuus ammattikorkeakoulu-opinnoissa? Eurostudent VI tutkimuksen artikkelisarja. OKM

Töytäri, A., Vanhanen-Nuutinen, L., Piirainen, A., Tynjälä, P. & Virtanen, A. 2018. Ammattikorkeakouluopettajan työelämäyhteistyöosaaminen ja sen haasteet. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 1: 8-24.

Saari, J., Vanhanen-Nuutinen, L., Kotila, H. & Mäki, K. 2017. Better learning through relevant work experience? Preliminary results on  the validity and reliability of LWWL-inventory. Eapril Proceedings 2016. https://eaprilconference.org/proceedings/

Männistö, P., Rautiainen, M. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.)  2017. Hyvän lähteillä – demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. Sivut 8-10.

Vanhanen-Nuutinen, L. 2017. Työstä synergiaa oppimiseen ja hyvinvointia opiskeluun. Teoksessa: Kolme kulmaa opinnollistamiseen. Opas opinnollistamisen ratkaisuista, työkaluista ja vinkeistä. Haaga-Helian julkaisuja 6/2017. Sivut: 72-75.

Vanhanen-Nuutinen, L. 2017. Työtä osallisuuden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi – demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajankoulutuksessa. Haaga-Helia Pedagogi 1, 4-5.

Töytäri, A., Piirainen, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Mäki, K. & Ilves, V. 2016. Higher education teachers' descriptions of their own learning: a large scale study of Finnish Universities of Applied Sciences. Higher education research and development, March 2016. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2016.1152574

Vanhanen-Nuutinen, L., Kotila, H. & Mäki, K. 2016. Työn ja opintojen yhdistäminen - opintojen aikainen työssäkäynti ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden kokemana. [English abstract: Integrating studies and employment – students’ experiences of employment during studies in higher education] Ammattikasvatuksen aikakauskirja no 2, 9-26.

 

01.10.2019
Julkaisu
Kiviä ja keitaita II
Haaga-Helia KOPEDA – korkeakoulupedagogiikan ryhmä