Leena Nuutila

lehtori
+358 294471358
Leena.Nuutila@haaga-helia.fi

Leena Nuutila työskentelee erityispedagogiikan lehtorina Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on kasvatustieteen maisteri ja on suorittanut myös ammatillinen erityisopettajan, opinto-ohjaajan sekä askartelunohjaajan koulututuksen. Lisäksi hän on suorittanut monia taide- ja kulttuurialan koulutuksia draamapedagogiikasta sekä musiikkiterapiasta.

Nuutilalla on monipuolinen kokemus erilaisten toiminnallisten menetelmien käytöstä ammatillisessa ja erityisopettajankoulutuksessa sekä erityisryhmien kanssa. Hän omaa myös pitkän kokemuksen johtamis- sekä hanketyöstä, joiden teemoja ovat olleet mm. toimintakulttuurin yhteistoiminnallinen uudistaminen, tiimivalmennus, valmentava voimavaralähtöinen ohjaus ja osallistavan kuntouttavan toiminnan kehittäminen.

Erityisosaamisalueet: erityispedagogiikka, ohjaus, multisensorinen oppiminen, taidelähtöiset menetelmät, johtaminen