Katri Aaltonen

Katri Aaltonen

yliopettaja
+358 294471454
Katri.Aaltonen@haaga-helia.fi

Katri Aaltonen toimii yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori.

Aaltonen on toiminut osaamisperustaisen ammatillisen koulutuksen, digipedagogiikan, yhteisopettajuuden ja vertaismentoroinnin kehittämis- ja täydennyskoulutushankkeissa sekä ollut mukana kansainvälisessä opettajankoulutuksen viennissä.

Aaltosen väitöskirja käsitteli yhteisopettajuuden kehittämistä opettajan pedagogisen ajattelun ja toiminnan näkökulmasta.

Erityisosaamisalueet: digitaalinen pedagogiikka, vapaan sivistystyön pedagogiikka, vertaisoppiminen, yhteisopettajuus