Jari Laukia

Jari Laukia

johtaja
johtaja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
+358 294471710
Jari.Laukia@haaga-helia.fi

Jari Laukia toimii Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajana. Sitä ennen Laukia on toiminut työuransa aikana ammatillisen oppilaitoksen rehtorina, opettajana, opinto-ohjaajana ja monenlaisissa muissa tehtävissä ammatillisen koulutuksen parissa.

Laukia on toiminut useissa koulutuksen kehittämiseen liittyvissä komiteoissa ja neuvottelukunnissa. Hän on OKM:n korkeakoulujen saavutettavuustyöryhmän jäsen 2020–2021.

Tutkimustyötä Jari Laukia tehnyt erityisesti ammatillisen koulutuksen historiaan liittyen. Hän on kirjoittanut Suomen historiaan, Yhdysvaltain historiaan ja ammatillisen opettajankoulutuksen teemaan liittyviä artikkeleita.

Erityisosaamisalueita: Koulutuksen johtaminen, ammatillisen opettajankoulutuksen historia, koulutuksen historia, kansainvälisyys

Julkaisuja

Laukia, Jari (2016). Kansalaiskasvatus ja sivistys ammattikoulussa 1900-1920 teoksessa Sakari Saaritsa ja Sinikka Selin toim. Työväki ja sivistys. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Väki voimakas 29. Hansaprint Vantaa. Referee julkaisu.

Laukia, Jari (2017). Demokratiakasvatus ammatillisessa koulutuksessa teoksessa Perttu Männistö, Matti Rautiainen ja Liisa Vanhanen-Nuutinen toim. Hyvän lähteillä – Demokratia – ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. Jyväskylä yliopistopaino.

Laukia, Jari, Isacsson, Annica, Juutilainen, Päivi-Katriina  eds. (2017). Vocational education with a Finnish touch. Haaga-Helia Publications Series 7 /2017. Unigrafia, Helsinki.

Laukia, Jari (2019). 2020-luvun ammattikasvatus teoksessa Hannu Kotila toim. Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helia julkaisuja 10 / 2019.