Elina Iloranta

Elina Iloranta

Kehityspäällikkö
+358 294471034
Elina.Iloranta@haaga-helia.fi

Koulutus: KM, tradenomi, AmO, Näyttötutkintomestari

Erityisosaamisalueet: Osaamisen tunnistaminen, osaamisen näyttäminen, opinnollistaminen, uraohjaus, yrittäjyys, jatkuva oppiminen

Elina Iloranta on osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja yrittäjyyden asiantuntija. Hänen vahvuuksiaan ovat projektin johtaminen, fasilitointi, valmentaminen sekä innostava ja kehittävä ote kaikkeen tekemiseen.

Koulutukseltaan Iloranta on kasvatustieteen maisteri, tradenomi, ammatillinen opettaja sekä näyttötutkintomestari. Kasvatustieteen opinnot hän on tehnyt elinikäiseen oppimiseen sekä aikuis- ja ammattikasvatukseen.

Elina Ilorannan työhistoriassa näkyy vahvimmin yrittäjyys, sillä ennen Haaga-Heliaan saapumistaan hän on toiminut yrittäjänä noin 10 vuotta. Oman yritystoiminnan pyörittämisen ohella Elina toimi aktiivisesti yrittäjyyden edistämistyön parissa. Hän toimi Helsingin yrittäjien nuorten yrittäjien puheenjohtajana ja Kanta-Helsingin yrittäjien hallituksen jäsen sekä edustajana nuorten yrittäjien valtakunnallisessa verkostossa.

Tällä hetkellä Elina Iloranta toimii kehityspäällikkönä Haaga-Helian jatkuvan oppimisen tiimissä. Monipuoliseen tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa osaamisen tunnistamiseen, ohjaukseen ja yrittäjyyteen liittyvien kehittämisprojektien johtamista sekä samoihin teemoihin liittyvissä hankkeissa asiantuntijana toimiminen. Ennen tätä rooliaan Iloranta on toiminut Haaga-Heliassa opinto-ohjaajana, opinto-ohjaajien tiiminvetäjänä, StartUp Schoolin kehityskoordinaattorina sekä yrittäjäopiskelijoiden ohjaajana.

Julkaisuja:

Iloranta, E. 2020. Korkeakoulu työssä tapahtuvan oppimisen tukena. Teoksessa K. Mäki (toim.) Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Haaga-Helia julkaisut 10/2020.

Iloranta, E. 2019. Opinnollistamisesta tehtiin koko talon yhteinen asia kertarysäyksellä. Teoksessa H. Kotila & L. Vanhanen-Nuutinen (toim.) Työn ja oppimisen liitto. Toteemi-hankkeen uusia innovaatioita. Haaga-Helian julkaisut 8/2019