Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus, restonomi YAMK

Kuvituskuva

Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus antaa valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntija-, kehitys- ja esihenkilötehtävissä palvelualoilla, esimerkiksi matkailu-, hotelli- ja ravintolaliiketoiminnassa. Koulutus sopii restonomin (amk), tradenomin (amk) tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle, joka työskentelee palveluliiketoiminnan piirissä.

Koulutuksen jälkeen valmistuneet pystyvät esimerkiksi kehittämään kilpailukykyisiä palvelutuotteita ja -konsepteja, toteuttamaan muutoshankkeita sekä käyttämään uusia työkaluja ja -menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä.

Opinnoissa opiskelija kehittää vaativassa asiantuntija- ja kehitystyössä edellytettävää ydinosaamista sekä opiskelijan valitsemaan suuntautumiseen liittyvää syventävää osaamista. Opinnot vahvistavat opiskelijoiden kykyä soveltaa uutta tutkimustietoa omaan toimintaympäristöönsä.

Ydinosaamisen opinnot keskittyvät tutkimus- ja kehittämistaitoihin sekä osaamisiin, joita tarvitaan kehityshankkeissa ja muutosjohtamisessa. Opinnot vahvistavat opiskelijan analyyttistä ja kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. Syventävää osaamista edistävät suuntautumisopinnot keskittyvät palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyviin taitoihin ja osaamisiin.

Tutustu koulutuksen suuntautumisiin

Opiskelija rakentaa opintojen sisällön huomioiden omat osaamistarpeensa ja tavoitteensa. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Tutustu ja valitse oma suuntautumisesi alla olevista vaihtoehdoista.

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin koulutuksen rakenteeseen, Master-opiskelun käytäntöihin sekä hakuohjeisiin alla olevien linkkien kautta. Tiesithän, että master-opintoja voi tehdä myös avoimessa ammattikorkeakoulussa?

Hakeminen

Kevään yhteishaku 

Restonomi (ylempi AMK)

Koulutus:
Palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen

Laajuus: 
90 opintopistettä

Kesto:
1,5 – 3 vuotta työn ohessa tai kokoaikaisesti

Kampus:
Haaga, Pasila

Opiskelumuoto: 
ilta-, intensiivi- ja virtuaaliopinnot

Opiskelukielet:
suomi ja englanti

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi
Johanna
Rajakangas-Tolsa
osaamisaluejohtaja
+358 294471177
johanna.rajakangas-tolsa@haaga-helia.fi