Voimaa vahvuuksista

Voimaa vahvuuksista AOKK

Voimavaroilla ja vahvuuksilla hyvinvointia työyhteisöön ja ohjaukseen.

Tavoitteena on edistää hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa toimintaa oppilaitoksessa. Hankkeessa vahvistetaan henkilökunnan ennakoivan työn osaamista tukemalla hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää vuorovaikutusosaamista sekä opetushenkilöstön positiivisen pedagogiikan osaamista, joilla voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi syrjintään ja kiusaamiseen.

Hankkeessa on neljä koulutusosiota, jotka toteutetaan konsultatiivisella otteella ja joissa hyödynnetään aiempien hankkeiden materiaalia. Hankkeen tuotoksena syntyy käytänteitä ja toimintamalleja hyvinvointia ja osallisuutta edistävään vuorovaikutukseen ja vahvuusperustaiseen ohjaukseen ja opetukseen. Valmiudet kohdata tukea tarvitsevia opiskelijoita vahvistuvat ja opiskelijoiden hyvinvointi ja kokemus osallisuudesta lisääntyvät.
 

Pedagoginen hyvinvointi opetus- ja ohjaustyössä 13.2.–30.3.2023

Koulutuksen tavoitteena on edistää opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta tuottaa hyvinvointia opiskelijoille.

Osallistuja kehittää opetus- ja ohjausosaamistaan hyödyntäen positiivisen pedagogiikan ja positiivisen opettajuuden näkökulmia. Koulutuksessa syvennytään tunnetietoisuuteen, vuorovaikutukseen, opettajan yksilöllisiin vahvuuksiin ja myönteisiin käytänteisiin, jotka edistävät hyvinvointia oppimisyhteisössä.

Koulutuksen taustateoriana hyödynnetään Sanna Wenströmin Positiivisen johtamisen lähdeaineistoja. Kaikki kouluttajat ovat VOIMAKEHÄ®- valmentajia ja mentoreita.

Kohderyhmä

Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetushenkilöstö, maksimi 30 osallistujaa.

Sisältö ja toteutus

 Koulutuksen laajuus on 3 op ja siihen sisältyy ennakkotehtävä, kuusi koulutusiltapäivää sekä itsenäistä työskentelyä.

On-line-lähitapaamiset klo 13–16, päivät ja  sisällöt:

 • 13.2.2023 Positiivinen opettajuus lähtökohtana
 • 16.2.2023 Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden johtaminen
 • 13.3.2023 Vahvuusajattelun hyödyntäminen opetus- ja ohjaustyössä
 • 16.3.2023 Työhyvinvointi ja työnimu opettajan voimavarana
 • 27.3.2023 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • 30.3.2023 Myönteiset käytänteet tukemassa positiivista opettajuutta

Paikka

Koulutus pidetään verkossa. Osallistujat saavat ennakkotehtävän ja Zoom-linkin ennen koulutuksen aloitusta.

Hinta

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen VOIMAA VAHVUUKSISTA -hankerahalla ja on toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle maksuton.

Ilmoittautuminen

Tästä linkistä 1.2.2023 mennessä tai kunnes ryhmä (30) on täynnä. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttajat

Susanna Löf, lehtori, Haaga-Helia AOKK
susanna.lof@haaga-helia.fi

Katja Kiiski, yrittäjä, työnohjaus ja coaching
Sähköposti katja@katjakiiski.com

Kirsi Paldanius, työyhteisövalmentaja, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija
Sähköposti kirsi@sepontytar.fi

 

Dialogiset kohtaamiset ja menetelmät osallisuuden ja hyvinvoinnin tukena 23.3.2023 ja 13.-14.4.2023

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on harjaannuttaa omia dialogisia taitoja sekä oppia erilaisten dialogisten menetelmien käyttöä erilaisissa kohtaamistilanteissa yksilölliset vahvuudet ja tunteet huomioiden.

Osallistuja oppii käyttämään dialogisuutta osallisuutta vaativissa vuorovaikutustilanteissa sekä harjoittelee kuuntelemista sekä kuulluksi tulemisen kokemusta. Koulutuksen näkökulmana on vahvuuksien huomioiminen ja käyttö osallisuuden tukemisessa sekä työyhteisön hyvinvoinnissa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään tunteisiin ja niiden huomioimiseen ryhmässä.

Kohderyhmä

Toisen asteen oppilaitosten opetushenkilöstö max 30 osallistujaa

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen laajuus on 3 op ja siihen sisältyy välitehtävä, itsenäistä työskentelyä, yksi koulutusiltapäivä verkossa ja kaksi lähipäivää. Aikataulu:

23.3.2023 verkkokoulutuspäivä

 • Dialogisuuden periaatteet
 • Vahvuuksien käyttö ja huomioiminen
 • Tunteet osana ryhmää ja työyhteisöä

13.-14.4.2023 lähikolutuspäivä Haaga-helian Pasilan kampus, Helsinki

 • Kuunteleminen ja kuulluksi tulemisen kokemus sekä reflektointi
 • Dialogiset menetelmät ryhmätilanteissa ja niiden käyttö

Ilmoittautuminen

Tästä linkistä ma 13.3.2023 mennessä.

Kouluttaja

Seija Tuomisto KM, asiantuntijakouluttaja, työnohjaaja, VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja mentori, Ammattiopisto Luovi                                           seija.tuomisto@luovi.fi

 

Tulossa syksyllä 2023, varaa jo paikkasi koulutuksessa:

Voimavara- ja vahvuuslähtöiset menetelmät opiskelijoiden ohjauksessa 5.9.-10.10.2023

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnetietoisuutta ja tunteiden merkitystä oppimis- ja ohjaustilanteissa sekä harjoitella erilaisia toiminnallisia voimavara- ja vahvuuslähtöisiä menetelmiä.

Kohderyhmä

Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetushenkilöstö.

Sisältö ja toteutus

koulutus toteutetaan verkossa. Osallistujat saavat ennakkotehtävän ja zoom-linkin ennen koulutuksen aloitusta.

ti 5.9.2023 klo 13-17

 • Opiskelijan osaamisidentiteetti ja sen vahvistaminen
 • Osaamisen tunnistamisen vaikutus motivaatioon

ti 12.9.2023 klo 13-16

 • Tunteet ja niiden merkitys oppimisessa
 • Tunnetietoisuus opetus- ja ohjaustyössä

ke 20.9.2023 klo 9-15

 • Vahvuudet itsetuntemuksen lisääjänä. Välineitä auttaa opiskelija tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan omia vahvuuksiaan sekä ymmärtää niiden merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä
 • Vahvuudet opiskelijahyvinvoinnin ja ryhmän voimavarana

ti 10.10.2023 klo 9-15

 • Vahvuudet koulun ja ohjauksen arjessa
 • Osallisuuden edistäminen omassa oppilaitoksessa ja välineet voimavara- ja vahvuuslähtöiseen ohjaukseen

Ilmoittautuminen

Tästä linkistä 28.8.2023 mennessä

Kouluttaja

UllaMaija Niskanen, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
ullamaija.niskanen@kamk.fi

 

 

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus 19.31.1.2023

**Ryhmä täynnä**

 VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva vahvuustyökalu ja ohjauskonsepti.

 VOIMAKEHÄ®-työvälineellä voi rakentaa laajan ja monipuolisen vahvuuksiin perustuvan profiilin. Työvälineen avulla tunnistetaan vahvuuksia laajasti ja se auttaa sanoittamaan omia luonteenvahvuuksia, arvoja, resursseja, kyvykkyyksiä, osaamisia ja kiinnostuksen kohteita. Voimakehää voi käyttää niin ryhmä- kuin yksilövalmennuksessa, lisäksi se toimii myös työyhteisön kehittämisessä ja johtamisessa.                                      

Valmennuksen tavoitteet

Osallistuja oppii rakentamaan oman Voimakehänsä, jonka jälkeen tavoitteena on oppia käyttämään välinettä ohjattavien vahvuksien tunnistamisessa ja ohjaustyössä sekä johtamisessa ja työyhteisön kehittämisessä.

Kohderyhmä

Toisen asteen oppilaitosten opetushenkilöstö, maksimi 30 osallistujaa.

Toteutus ja sisältö

Koulutuksen kesto on 12 tuntia, ja se toteutetaan neljänä iltapäivänä klo 13–16:

 • 19.1.2023
 • 24.1.2023
 • 26.1.2023
 • 31.1.2023

Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä. Mikäli osallistuja tekee kehittämistehtävän, saa siitä 5 opintopisteen laajuisen osallistumistodistuksen.

Paikka

Koulutus pidetään verkossa. Osallistujat saavat ennakkotehtävän ja Zoom-linkin ennen koulutuksen aloitusta.

Hinta

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen hankerahalla ja on toisen asteen opetushenkilöstölle maksuton. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on oikeus hakea VOIMAKEHÄ®- valmentajan lisenssiä.

Ilmoittautuminen on päättynyt, ryhmä on täynnä

Kouluttajat

Susanna Löf, KM, VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja mentori, s-posti susanna.lof@haaga-helia.fi

 Maria Ojala-Vesteri, ammatillinen erityisopettaja, sairaanhoitaja ja insinööri AMK, VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja mentori, s-posti maria.ojala-vesteri@spesia.fi

VOIMAKEHÄ®

VOIMAKEHÄ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso/ Vahvuuttamo oy. Vahvuuttamo oy vastaa VOIMAKEHÄ®- tuotteiden ja konseptin kehittämisestä ja myynnistä sekä VOIMAKEHÄ®- lisenssien hallinnoinnista. VOIMAKEHÄ®- tavaramerkkiä, tuotetta ja konseptia voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®- lisenssivalmentajat.

 

Koulutukset toteuttavat yhteistyössä:

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: Vuosi 2023

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, lukion ja  vapaan sivistystyön henkilöstö

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Susanna
Löf
lehtori
+358 294471089
Susanna.Lof@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi