Vetoa viestintään ja vuorovaikutukseen

Vetoa viestintään ja vuorovaikutukseen

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa vapaan sivistystyön henkilöstön
digitaitojen sekä viestinnän laatuosaamista.

Koulutus antaa paremman mahdollisuuden toteuttaa koulutusta ja opetusta etävälineillä laatukriteerit huomioiden.

Koulutushanke sisältää kaksi osiota, joiden sisällöt keskittyvät verkkovuorovaikutuksen laadun parantamiseen sekä opiskelijoiden erityistarpeiden huomioimiseen. Osallistuja voi suorittaa haluamansa osiot.

 

Opetuksen laatu ja moninaisuus 2 op, 24.10. - 12.12.2022

Koulutuksen tavoitteena on parantaa vapaan sivistystyön koulutusten saavutettavuutta ja kehittää laatua.

Sisältö

  • Kieli- ja kulttuuritietoisuuden huomioiminen opetuksessa
  • Opiskelijoiden erityistarpeiden huomioiminen
  • Saavutettavuusdirektiivin velvoitteet vapaan sivistystyön kentällä

Toteutustapa

Koulutus sisältää kolme webinaaria

  • 24.10.2022 klo 13-15
  • 25.11.2022 klo 13-15
  • 12.12.2022 klo 9-11

sekä itsenäisesti suoritettavan oppimistehtävän.

Kohderyhmä

Vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta koulutukseen on vielä mahdollista tulla mukaan. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä:

jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi

Tarkempia tietoja koulutuksesta:

Lehtori Ruut Kaukinen
ruut.kaukinen@haaga-helia.fi
 

 

Hankkeessa jo toteutettu:

Osallista ja aktivoi – vuorovaikutuksella laatua etäopetukseen

Tavoitteena oli vahvistaa osallistavien menetelmien käyttöä vapaan sivistystyön opetuksessa.

Teemat

  • Vuorovaikutus, palaute, ohjaus digivälineellä
  • Opetuksen suunnittelu etä- ja hybridimallissa, miten suunnitellaan vuorovaikutteinen opetustapahtuma
  • Opiskelijoiden omien mobiililaitteiden hyödyntäminen osallistumisessa

Toteutus

Koulutus toteutettiin Moodle-oppimisalustalla. Koulutus sisälsi kaksi webinaaria sekä itsenäisesti suoritettavan oppimistehtävän.

Kohderyhmä
Vapaan sivistystyön henkilöstö


 

 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Kevät – syksy 2022

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön henkilöstö

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Ruut
Kaukinen
lehtori
+358 294471058
Ruut.Kaukinen@haaga-helia.fi
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi