Olet täällä

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

   

Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi.

Pitkällä aikavälillä matkailuelinkeinon osaaminen kehittyy vastuullisuuden kaikkien ulottuvuuksien näkökulmasta niin johto-, esimies- kuin työntekijätasollakin. Korkeakouluyhteistyönä tuotetun ketterän, digitaalisuutta hyödyntävän koulutusmallin keskeisimpiä kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät, esimiehet, työntekijät ja yrittäjäksi aikovat. Koulutusmallilla pyritään edistämään matkailun vastuullisuutta ja vastaamaan siten ennakoivasti matkailun kasvuun liittyviin haasteisiin kuten liikamatkailuun, ilmastonmuutokseen ja sosio-kulttuurisiin ongelmiin. Hanke kokoaa laajasti korkeakoulujen vastuullisen matkailun osaamisen yhteisen koulutussuunnitteluprosessin ääreen.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin>>

Kesto: 1.1.2019 - 30.6.2021

Koordinaattori: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö HH:ssa: Mirkka Henttonen 

Kumppanit: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Rahoittaja: ESR