ValPeda – Valmentava pedagoginen johtamisote jatkuvassa muutoksessa

Täydennyskoulutus

Muuttuvassa toimintaympäristössä valmentava ote antaa lähijohtajille konkreettisia työkaluja ja tukea johtaa arjen tilanteita paremmin. Itseohjautuvuuden vaatimus kasvaa työelämässä; ihmiset tarvitsevat ohjausta, kannustusta ja lähijohtajan, joka mahdollistaa.

Tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea johtamisosaamista käytännönläheisen coachingtaitoihin keskittyvän prosessimaisen kehittymisohjelman avulla, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa coachaavaa työotetta omia vahvuuksia hyödyntäen.

Valmentava ote perustuu rakentavaan vuorovaikutukseen ja tarjoaa konkreettisia käytännön työkaluja ihmisen päätöksentekokyvyn, kehittymisen, oppimisen ja suoriutumisen vahvistamiseen.

Jatkuvat muutokset oppilaitosten toimintaympäristössä vaikuttavat opettajiin eri tavoin. Yksilöiden reaktioiden ymmärtäminen ja johtaminen vaatii lähijohtajalta sekä muutoksen ymmärtämistä että kykyä yksilöiden valmentavaan johtamiseen. Kehittymisohjelmaan on suositeltavaa liittää vuorovaikutustaitoihin keskittyvä DiSC WOL (Work of Leaders) -johtajuusanalyysi.

Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön lähijohtajien johtamisosaamista konkreettisia arjen työkaluja sisältävän kehittämisohjelman avulla. Kehittämisohjema auttaa oppilaitosten lähijohtajia ymmärtämään muutosta toimintaympäristönä, tunnistamaan muutosprosessin vaiheet ja yksilöiden reaktiot, sekä sisäistämään valmentavan otteen ja asenteen hyödyt omassa lähijohtamistyössään.

Coachaavan vuorovaikutuksen keinoin lähijohtaja auttaa johdettaviaan kehittymään ammattilaisina ja ihmisinä kannustaen heitä jatkuvaan oppimiseen. Valmentajan roolissa hän tukee toiminnan tavoitteellisuutta coachaavan asenteen ja otteen avulla lisäten johdettaviensa itsensäjohtamisen taitoja.

Kehittymisohjelma perustuu International Coaching Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin.

Työskentelytavat

Kehittymisohjelma on noin 6–8 kuukauden pituinen virtuaalinen koulutus ja sen sisällöt on jaettu viiteen moduuliin. Koulutus voidaan sopimuksen mukaan toteuttaa organisaatiokohtaisesti osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Kehittymisohjelma sisältää virtuaalisia koko ryhmän tapaamisia, käytännön harjoittelua, kirjallisia tehtäviä ja virtuaalisia pienryhmäcoachingtapaamisia.

Koulutusmoduulit:

  • Moduuli 1: Orientaatio, tavoitteet ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
  • Moduuli 2: Muutos oppilaitoksen toimintaympäristönä
  • Moduuli 3: Valmentavan lähijohtajan ydinosaaminen ja työkalut
  • Moduuli 4: Valmentava lähijohtamis- ja toimintakulttuuri oppilaitoksessa
  • Moduuli 5: Valmentavan otteen vaikuttavuus

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma tehdään ensimmäisessä moduulissa, sitä tarkennetaan matkan varrella ja täsmennetään vielä kehittymisohjelman lopussa. 

Kehittymisohjelman tuotoksena syntyy valmentavan lähijohtajan työkaluvalikoima henkilökohtaiseen käyttöön ja organisaatiossa hyödynnettäväksi.

Lisätietoja

Jutta Paukkonen, myyntipäällikkö
Sähköposti: jutta.paukkonen@haaga-helia.fi 
Puh: 040 488 7003

Heli Bergström, lehtori
Sähköposti: heli.bergstrom@haaga-helia.fi
Puh: 029 447 1313

Tietoa koulutuksesta

Milloin: kevät–syksy 2022

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johto ja lähijohtajat
(sekä opettajat, joilla suunnitelmissa siirtyä em. tehtäviin)

Toteutustapa: Kehittymisohjelma on noin 6–8 kuukauden pituinen koulutus verkossa. Se voidaan sopimuksen mukaan toteuttaa organisaatiokohtaisesti osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Blogit:

Tunnista, käsittele, huomioi ja mahdollista muutoksessa

Johtamisviestintä onnistumisen avaimena muutoksessa

Valmentavalla pedagogisella johtamisotteella tukea jatkuvaan muutokseen

Muutoksessa johtajuus on viestintää ja vuorovaikutusta

Muutostyökalut johtamisen näkökulmasta

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Kouluttaja
Heli
Bergström
lehtori
Heli.Bergstrom@haaga-helia.fi