VALOT – oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki

Kuvituskuva opiskelijat Haagassa

Kaipaatko lisää ideoita ja pedagogisia menetelmiä nuoren kohtaamiseen, ohjaukseen ja opetukseen? Tervetuloa verkkokoulutukseen kartuttamaan käytännön työvälineitä sekä valmentavia voimavaralähtöisiä menetelmiä opetuksessasi ja ohjauksessasi.

Opettajana kohtaat monenlaisia opiskelijoita, joiden urapolkuja ja mahdollisuuksia tulee kehittää. Opettajana näet myös, miten oppimisympäristöjen monimuotoistuminen tuottaa uudenlaista yhteistyön tarvetta kaikille toimijoille.

Oppivelvollisuuden laajentuminen on muuttanut koulutuskenttää monin tavoin. Lainsäädännön lisäksi muutoksia on tapahtunut ja tapahtuu edelleen oppimisympäristöissä, oppilaitoksissa, pedagogiikassa sekä koulutuksen järjestäjien välisessä yhteistyössä.

Koulutuksen kehittäminen edellyttää uudenlaisia koulutuksellisia pedagogisia ratkaisuja ja malleja. Nämä muutokset ovat synnyttäneet jatkuvan tarpeen opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutukselle.

Koulutusosiot

Seuraava koulutusosio alkaa 9.3.2023 ja ilmoittautuminen on käynnissä. 

Oppivelvollista ohjaamassa, 3 op 

Koulutusosion sisällöt:

 • Uudistunut yhteishaku, jatkuva haku
 • Yksilöllisen voimavaralähtöisen ohjauksen eri muodot
 • Nuori ohjauksen keskiössä; nuoruus erityisenä elämänvaiheena
 • Yksilöllisten polkujen suunnittelu
 • Uraohjauksen ja jatko-ohjauksen hyvät käytännöt
 • Tulevaisuuden näkymät ja voimavarat ohjauksessa 
 • Monialaisen yhteistyön kehittäminen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja 

 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä opintopolkuja sekä toimintaympäristöjä. 
 • osaa tunnistaa erityisen tuen ja ohjauksen vaatimukset ja rakentaa toimivia opiskelumalleja yksilö- ja ryhmäohjauksessa
 • osaa huomioida nuoruuden kehitysvaiheena sekä kehittää uraohjausta ja monialaista yhteistyötä
 • osaa uudistaa ja kehittää opiskelijan, koulutuksen järjestäjien, työelämän toimijoiden ja eri yhteistyötahojen välillä saumatonta poikkisektorista yhteistyötä.  
 • osaa vahvistaa ohjaus- ja opetushenkilöstön valmentavaa yksilöllistä ohjausotetta sekä tukea opiskelijan kehittymistä keskittymällä oppijan vahvuuksiin ja voimavaroihin. 

Koulutuspäivät zoomissa klo 12-15:

 • to 9.3.2023
 • to 30.3.2023
 • to 20.4.2023

Koulutuksen alussa jakaudutaan myös pienryhmiin, jossa on aikaa keskustelulle kehittämistehtävästä ja verkostoitumiselle. Pienryhmien kansa sovitaan erikseen ohjausajat.

Ilmoittautuminen

Tästä linkistä 2.3.2023 mennessä. 
 

Seuraavien koulutusosioiden aikataulut ja sisällöt päivitetään tälle sivulle vuoden 2023 alussa. 

Saavutettava oppivelvollisuus, 3 op
 
Koulutusosion sisällöt:

 • erityinen tuki ja vaativa erityinen tuki perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa
 • erityispedagogiset menetelmät opettajan työkaluina
 • saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa
 • moninaisten oppijoiden huomioiminen koulutuksessa
 • opiskelijan vahvuuksien huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa
 • monialainen yhteistyö opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • tiedonsiirto: yhteisen ymmärryksen ja yhteistyön merkitys.

Koulutuksen jälkeen osallistuja 

 • osaa ottaa ohjaustoiminnassaan huomioon saavutettavuuden ja yhdenvertaisen kohtaamisen sekä osallisuuden tukemisen voimavaralähtöisesti
 • osaa kehittää erityispedagogisia toimintaympäristöjä moniammatillisesti
 • osaa levittää aktiivisesti erityisen tuen ja ohjauksen hyviä käytänteitä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa
 • osaa käyttää ja hyödyntää oppijan tarpeitten mukaisia kuntouttavia opiskelijan kasvua ja kehittymistä tukevia menetelmiä
 • ymmärtää tiedon siirron merkityksen opiskelijalähtöisessä yhteistyössä.

Hyvinvointia tukeva pedagogiikka oppivelvollisuuskoulutuksessa, 3 op

Koulutusosio sisältää:

 • hyvinvointia tukeva pedagogiikka ja oppiminen
 • opiskeluhyvinvointi ja motivaation ylläpitäminen
 • oppilaitoksen ja opetus- ja ohjaushenkilöstön kyky ennakoida, reagoida ja sopeutua muutoksiin
 • opiskeluhuolto opiskelijan tukena
 • yhteisöllisyyden tukeminen oppilaitoksessa ja opiskelijoiden sitouttaminen opiskeluun
 • tietoperusteisuus hyvinvointiperustana

Koulutuksen jälkeen osallistuja 

 • ymmärtää hyvinvointia tukevan pedagogiikan merkityksen yhteisössä
 • osaa tunnistaa oppilaitoksen tuki- ja ohjauspalvelujen käytänteitä sekä kehittämistarpeita 
 • osaa toimia moniammatillisesti omassa oppilaitoksessa ja oppilaitoksen ulkopuolisissa yhteistyöverkostoissa
 • hyödyntää moniammatillista yhteistyötä opiskelijan hyvinvoinnin tukena 
 • osaa tunnistaa ja ennakoida kehittämistarpeita erityisen tuen ja ohjauksen alueella ja kehittää erityispedagogisia verkostoyhteistyön ammattikäytänteitä.
 • osaa kehittää omaa ja työyhteisön osaamista erityisen tuen ja ohjauksen tehtävissä 
 • osaa kehittää tiimin toimintaa ja työhyvinvointia sekä monialaista viestintää ja vuorovaikutusta.

Kaikki koulutusosiot sisältävät myös webinaareja, omaa työtä kehittävää työskentelyä, verkossa tapahtuvaa ohjausta sekä ennakkotehtävän.  

Lisätietoja koulutuksesta:

lehtori Leena Nuutila, leena.nuutila@haaga-helia.fi

lehtori Katja Danska, katja.danska@haaga-helia.fi

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: Toisen asteen, TUVA-koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Toteutustapa: Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa.

Koulutukset on mahdollisuus järjestää myös ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan. Jos olet kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta, ota yhteyttä myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Leena
Nuutila
lehtori
+358 294471358
Leena.Nuutila@haaga-helia.fi
Katja
Danska
lehtori
+358 294471724
Katja.Danska@haaga-helia.fi
Kouluttaja
Leena
Nuutila
lehtori
+358 294471358
Leena.Nuutila@haaga-helia.fi