Valmentava opettajuus – arvosta, ohjaa ja vastuuta

Kuvituskuva

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen opettajan työ on monipuolistunut, opettajat jalkautuvat työpaikoille ohjaamaan ja työssä painottuu ohjaava ja valmentava ote.

Koulutuksessa kehitetään ammatillisten oppilaitosten opettajien yksilölähtöistä ohjaus- ja vuorovaikutusosaamista sekä yhteistyö- ja tiimityötaitoja käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen. Koulutus on prosessimainen kehittymisohjelma, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa coachaavaa työotetta omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen Everything DISC -analyysi.

Coaching-osaaminen hyödyttää opettajaa ohjaus- ja vuorovaikutustilanteiden lisäksi yhteisessä kehittämisessä ja kollegojen välisessä nykyistä tiiviimmässä työskentelyssä. Se myös kehittää opettajan ajattelutaitoja sekä vuorovaikutus- ja osallistamisen taitoja. Kehittymisohjelman tavoitteena on auttaa ammatillista opettajaa ymmärtämään ja sisäistämään valmentavan otteen ja asenteen hyödyt omassa työssään ja roolissaan ja koko työyhteisössään. Kehittymisohjelman runko ja ydinsisältö perustuvat International Coach Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin.

Kehittymisohjelman sisältö ja työskentelytavat

Kehittymisohjelma on 4-6 kuukauden pituinen ja sen sisällöt on jaettu neljään moduuliin. Kehittymisohjelma sisältää lähita¬paamisia ja virtuaalista oppimista, käytännön harjoittelua ja virtuaalisia ryhmätapaamisia/-ohjauksia. Kehittymisohjelmassa käytetään virtuaalista oppimisalustaa oppimi¬sen tukena. Kehittymisohjelman olennainen osa on osallistujien vuorovaikutustaitoja analysoiva Everything DiSC -analyysi, josta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen raportin ja johon henkilökohtainen kehittymissuunnitelma pohjautuu.

Kehittymisohjelman moduulit

  • Orientaatio, tavoitteet, kehittymissuunnitelmat ja johdatus coachingiin, 3 op
  • Coaching osana muuttuvaa työelämää ja toimintaympäristöä, 3 op
  • Valmentavan opettajan ydintaidot – coachaava ote, 3 op
  • Valmentava opettajuus – coachingin soveltaminen ammatillisen opettajan työssä, 3 op

Ilmoittautuminen

Ota yhteyttä täydennyskoulutuksen päällikkö Jutta Paukkoseen, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4887 003.

Valmentava opettajuus -koulutuksen yhteistyökumppaneiden logot
Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opettajat.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kouluttaja
Heli
Bergström
lehtori
+358 294471313
Heli.Bergstrom@haaga-helia.fi