Olet täällä

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Hakija voi hakea erityisjärjestelyitä valintakokeen suorittamiseen erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa hakija kuvaa erityisjärjestelytarpeensa sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.

Valintakokeen erityisjärjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Erityisjärjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Erityisjärjestelyhakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä ja päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä.

Jos tarve valintakokeen erityisjärjestelyihin on jo olemassa hakuaikana, hakemus on toimitettava liitteineen Haaga-Helian hakijapalveluihin seuraavasti:

  • Syksyn 2019 erillishauissa viimeistään 23.9.2019 klo 15.00 mennessä ja yhteishaussa  25.9.2019 klo 15.00 mennessä

Huom. Erityisjärjestelyitä tulee hakea erikseen kaikista korkeakouluista, joihin hakija on hakenut.

Jos tarve valintakokeen erityisjärjestelyihin syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta mahdollisuuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Haaga-Helia ilmoittaa hakijalle sähköpostitse erityisjärjestelyistä, jotka hänelle on myönnetty. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää Haaga-Helia ko. tapauksessa hakijalle sähköpostitse ilmoituksen perusteluineen.

Hakemuksen tekeminen

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi erityisjärjestelyjä Haaga-Helian valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), täytä ja toimita kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin os. Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.
Hakemukseen tulee liittää mukaan kopio lääkärintodistuksesta tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.

Hakulomakkeen voit tulostaa tästä.

Hakemuksesta tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä hakukohde, johon hän hakee.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika voidaan myöntää vain, jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Asteikkona käytetään: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö.

Lisätietoja:

Hakijapalvelut
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
tel. +358 400 230 409
hakijapalvelut(a)haaga-helia.fi