Tutkimus: Haaga-Helialla erinomainen maine kumppaniensa keskuudessa | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Tutkimus: Haaga-Helialla erinomainen maine kumppaniensa keskuudessa

05.02.2018
Tutkimus: Haaga-Helialla erinomainen maine kumppaniensa keskuudessa

Haaga-Helian maine on Haaga-Helian asiakkaiden ja kumppanien keskuudessa erinomaisella tasolla, kertoo vuodenvaihteessa toteutettu yrityskuvatutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin sidosryhmien käsityksiä Haaga-Heliasta kahdeksalla maineeseen vaikuttavalla osa-alueella sekä sidosryhmissä vallitsevaa tukea Haaga-Helialle. Tutkimuksen teki T-Media Oy.

Kahdeksasta osa-alueesta parhaat arvosanat Haaga-Helia saa talouden lisäksi innovatiivisuudessa. Noin 80 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Haaga-Helia on kehittyvä ja uusiutuva ja toteuttaa toimintaansa kekseliäällä tavalla.

- Olen hyvin iloinen tästä tuloksesta, sillä Haaga-Helia panostaa vahvasti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. On todella hienoa, että se myös näkyy sidosryhmillemme, sanoo Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko.

Tutkimuksen mukaan Haaga-Helian todelliset vahvuudet löytyvät kuitenkin johtamisen ja hallinnon osa-alueilta. Korkeakoulu koetaan hyvin ja päämäärätietoisesti johdetuksi ja sen toiminta avoimeksi ja läpinäkyväksi. Avoimissa kommenteissa Haaga-Heliaa kuvataan kansainväliseksi ja sen opetusta ja yritysyhteistyötä laadukkaaksi.

Potentiaalisimmat kehittämiskohdat puolestaan liittyvät työnantajakuvaan ja vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa, vaikka nekin ovat tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla. Vastaajat toivovat entistäkin laajempaa yhteistyötä ja koulutuksen edelleen kehittämistä sekä aktiivista viestintää.

- Maineen mittaaminen ja säännöllinen seuraaminen on jo sinällään osoitus organisaation edistyksellisyydestä, mutta Haaga-Helian tulokset ovat myös todella vaikuttavat. Ne ovat selvästi keskimääräistä paremmat. Tutkimus osoittaa, että Haaga-Helia nauttii kumppaneidensa lujaa luottamusta, sanoo T-Mediassa vanhempana neuvonantajana työskentelevä Hanna-Mari Aula.

Tutkimus tehtiin T-Median Luottamus&Maine-mallilla, jossa organisaation mainetta mitataan kahdeksan osatekijän kautta: hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Luottamus&Maine-malli selvittää maineen rakenteen ja osoittaa tarvittavat painotukset maineen kehittämiseksi siten, että se tukee sidosryhmien luottamusta ja käyttäytymistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätietoja:
Teemu Kokko, rehtori ja toimitusjohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, puh 050 555 1131, teemu.kokko@haaga-helia.fi