Olet täällä

Suomalainen konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa

05.10.2018
Suomalainen konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa

Suomalainen koulutuskonsortio innovoi kannattavaa liiketoimintaketjua maksulliselle tutkintokoulutukselle. FCG Konsultointi Oy:n johtama konsortio aloitti syyskuussa Haaga-Helian, Metropolia Ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen kanssa pilottihankkeen Ho Chi Minh Cityssa Vietnamissa. Pilottiohjelma on suunnattu vietnamilaisille opiskelijoille, jotka haluavat jatkaa opintojaan Suomessa.

Opinnot koostuvat yleisopinnoista, kuten suomalaisesta pedagogiikasta, suomen ja englannin kielistä, viestinnästä ja akateemisesta kirjoittamisesta. Erikoistumisopinnoista on tarjolla neljä vaihtoehtoa: software development, cleantech, game development ja logistics. Hyväksyttyjen opintojen ja valintaprosessin jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Suomessa alempaan korkeakoulututkintoon johtavissa tutkinto-ohjelmissa.

”Siirtymävaihe toiselta asteelta korkeakouluun on ratkaiseva tekijä lukuvuosimaksullisen koulutuksen opiskelijahankinnassa. Olemme nyt koeponnistamassa koulutustuotetta, joka tukee koulutuksen viennin kaupallisia tavoitteita. Toivottavasti meillä on vastaavia ratkaisuja tulevaisuudessa myös muilla avainmarkkinoilla,” kertoo Harri Hälvä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kaupallisista palveluista.

Valmennuskeskus on perustettu yhdessä paikallisen Van Langin yliopiston kanssa.

Van Lang tarjoaa sisältöosaamista, paikallistuntemusta sekä tilat ja luvat koulutukselle. Opetuksesta vastaavat mukana olevien ammattikorkeakoulujen opettajat. Van Langin yliopiston opettajat osallistuvat opetuksen seuraamiseen. Samanaikaisesti heille järjestetään intensiivinen opettajankoulutusohjelma. Päämääränä on sitoa vietnamilaiset opettajat tiiviimmin opetukseen tuleville kursseille. Opetuksen tukena on suomalaisen, Viope Oy:n kehittämä, verkossa toimiva oppimisalusta. Tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus laajentaa myös muuhun koulutustoimintaan.

Business Finland (TEKES) rahoittaa pilottihanketta, koska näkee tuotteessa ja ansaintalogiikassa potentiaalia merkittävään volyymiin ja skaalautuvuuteen koulutusviennissä. Pilottivaiheen jälkeen valmennuskoulutusmallia on tarkoitus laajentaa muihin Aasian maihin. Projektia johtaa FCG Konsultointi Oy:n projektipäällikkö Jari Poikonen. Tutkimuksellisesta osuudesta vastaa tutkimusjohtaja Mika Aaltonen samasta yhtiöstä.