Olet täällä

Paras syntyy yhdessä - luovia ratkaisuja liiketoimintaan -julkaisu osoittaa suunnan yhteistyölle

15.03.2019
Paras syntyy yhdessä - luovia ratkaisuja liiketoimintaan -julkaisu osoittaa suunnan yhteistyölle

Haaga-Helian Tulevaisuusfoorumissa 14.3. juhlistettiin myös Paras syntyy yhdessä – luovia ratkaisuja liiketoimintaan -artikkelikokoelman julkaisua. Kirja havainnollistaa eri ratkaisuja ja yhteistyön tapoja, joita Haaga-Heliassa on kokeiltu osana jatkuvaa vuoropuhelua liike-elämän kanssa. Kirjan taustalla on ajatus tulevaisuuden työelämätaitojen merkityksestä niin yksilöille, elinkeinoelämälle kuin yhteiskunnalle. Elinkeinoelämälle osaavan henkilöstön saatavuus vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukykyyn, tulokseen ja uudistumiskykyyn, myötävaikuttaen näin yrityksen houkuttelevuuteen potentiaalisena työnantajana. Yksilötasolla tarve jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen ja luovaan hyödyntämiseen korostuu työelämän jatkuvassa muuttuessa. Korkeakoulujen opetuksen ja asiantuntijuuden uudistumisessa kyvykkyys joustavasti vastata työelämämurroksen asettamiin osaamistarpeisiin läheisessä työelämäyhteistyössä on olennaista.

Julkaisu koostuu yhteensä 38 artikkelista, jotka monipuolisesti esittelevät Haaga-Helian ja sen kumppaneiden yhteistyötä uusien teknologioiden ja osaamisalueiden parissa. Näiden esimerkkien avulla lukijoille avautuu näköalapaikka tuoreisiin näkökulmiin nykyaikaisten laboratoriotilojen ja liiketoiminnan kehittämisen prosessien hyödyntämisestä liike-elämän käytännön ongelmien ratkaisussa ja uuden akateemisen tiedon tuottamisesta yhteiskunnan tarpeisiin. Kirjoittajina on Haaga-Helian omia asiantuntijoita eri osaamisaleilta. Kirjan ovat toimittaneet Nina Finell, Eija Kärnä, Tarja Römer-Paakkanen, Tanja Vesala-Varttala ja Hannu Vahtera.

Julkaisu on suunnattu yrityksille, liike-elämän ammattilaisille, jatkuville oppijoille ja korkeakoulujen asiantuntijoille ja tutkimusyhteisöille.

Inspiroivia lukuhetkiä: Paras syntyy yhdessä – luovia ratkaisuja liiketoimintaan