Olet täällä

Organisaatioiden itseohjautuvuutta tutkiva hanke käynnistyy Business Finlandin rahoituksella

04.02.2019
Organisaatioiden itseohjautuvuutta tutkiva hanke käynnistyy Business Finlandin rahoituksella

Business Finland on myöntänyt rahoituksen Minimalist Organizational Design -hankkeelle. Hankkeessa tutkitaan, mitkä ovat itseorganisoituvan organisaation kipupisteet ja haasteet sekä tarkastellaan, mitä vaiheita organisaatiot käyvät läpi lisätessään itseohjautuvuutta. Hankkeeseen osallistuu joukko nimekkäitä suomalaisia yrityksiä, kuten Telia ja Metso Minerals. Yritysten sisäinen kehitystyö kytketään tutkimukseen mukaan.

”Pääsemme tutkimaan, miten itseohjautuvuutta voidaan johtaa ja mitä haasteita siihen liittyy”, kertoo tutkimusryhmään kuuluva yliopettaja Johanna Vuori Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.
Itseohjautuvuudesta ja itseorganisoitumisesta on viime aikoina puhuttu paljon niin Suomessa kuin maailmalla. Itseohjautuvuuteen kannustavien yritysten työntekijöiden uskotaan reagoivan ketterämmin asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin sekä olevan motivoituneempia, innovatiivisempia ja tuottavampia kuin perinteisessä organisaatiossa työskentelevät. Toisaalta itseohjautuvien organisaatioiden pelätään jättävän työntekijänsä heitteille ja kärsivän huonosta päätöksentekokyvystä.

Vaikka itseohjautuvuudesta puhutaan paljon, tutkittua tietoa organisaatioiden itseohjautumisesta on vähän.
”Itseorganisoituminen ei tarkoita sitä, ettei organisaatiolla ole mitään rakenteita. Rakenteita voi olla itse asiassa paljonkin. Mutta ne eivät perustu perinteiseen esimies-alainen –valtasuhteeseen, vaan tukevat jokaisen valtaa ja vastuuta tunnistaa, mitä tarvitaan päämäärään pääsemiseksi ja edetä itsenäisesti sitä kohti”, sanoo tutkijatohtori Frank Martela Aalto-yliopistosta.

”Itseohjautuvuuden lisäämiseen organisaatioissa liittyy avoimia kysymyksiä ja pelkoja. Vallan hajauttaminen työntekijöille ei johda kaaokseen tai tehottomuuteen, jos työntekijöillä on riittävät tiedot firman toiminnasta", toteaa yliopistolehtori Perttu Salovaara Tampereen yliopistosta.

Tutkijat ja mukana olevat yritykset käynnistävät hankkeen ajaksi Master Class -yhteistyön, jossa tutkimus ja yritysten omat kehitysprojektit tukevat toisiaan. Tutkimushankkeessa ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun lisäksi mukana Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto. Yrityksistä hankkeeseen osallistuvat Debora, JCDecaux, Metso Minerals, Suomen Tilaajavastuu ja Telia. 
Lisäksi itseohjautuvuuden suomalaiset edelläkävijäorganisaatiot Futurice ja Reaktor ovat mukana hankkeessa omilla tutkimus- ja kehitysprojekteillaan. 

Lisätietoja
Johanna Vuori, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, johanna.vuori@haaga-helia.fi puh. 050 3104011
Perttu Salovaara, yliopistolehtori, Tampereen yliopisto, perttu.salovaara@tuni.fi, puh. 040 718 7000
Frank Martela, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto, frank.martela@aalto.fi, puh. 050 5707916 (tavoitettavissa 11.2. alkaen)