Olet täällä

Opiskelijan tekemä ohjelma säästää 20 000 euroa vuodessa

30.11.2017
Opiskelijan tekemä ohjelma säästää 20 000 euroa vuodessa

Tietojenkäsittelyn opiskelija Joram Puumala kehitti opinnäytetyössään Automation of router configuration ohjelman reititinten konfigurointiin. Tämä tarkoittaa reitittimen asetusten tai toiminnan muuttamista niin, että se toimii halutulla tavalla. Automaation tarkoitus reititinkonfiguraatiossa on vähentää ihmisen tekemän käsityön tarvetta. Tällaisen työkalun rakentaminen oli Puumalan opinnäytetyön tarkoitus.

Puumala päätyi opinnäytetyöaiheensa pariin tilaajayritys NDC Networksin kautta.

–Yrityksen reititinmyynti- ja konfigurointipalvelu lähti jyrkkään kasvuun vuoden 2017 aikana. Koska aikaisemmin reitittimet konfiguroitiin käsityönä, yrityksen työntekijöiden aika ei enää riittänyt kyseiseen työhön kasvavien määrien vuoksi. Tämä johti automaatiotyökalun kehitykseen, sillä se on tehokkaampi ja halvempi vaihtoehto kuin uusien työntekijöiden rekrytoiminen, Puumala kertoo. Hän dokumentoi työkalun rakentamisen, ja näin syntyi opinnäytetyö.

Työn tilaaja NDC Networksin toimitusjohtaja Markus Ahonen kertoo Puumalan opinnäytteessä, että ohjelma on jo käytössä yrityksessä. Ahonen arvioi ohjelman tuottamaksi säästöksi yli 20 000 euroa vuodessa. Ohjelman hyödyistä hän kertoo seuraavaa:

"However, the most important aspect of the automation tool is that it allows NDC technical staff to focus on tasks that utilize their key skills (networking design and problem solving), rather than tedious configuration tasks that reduce job satisfaction and increase the likelihood of employee churn."

Opinnäytetyö ei ole avannut Puumalalle vielä uusia työmahdollisuuksia, mutta hän on saanut työstään runsaasti kehuja. –Koen kuitenkin, että opinnäytetyön ja automaatiotyökalun rakentaminen kehitti minua ymmärtämään paremmin aihetta. Uskon tämän avaavan mahdollisuuksia esimerkiksi uusia työkalujen kehityksessä.