Mitä nuoret, maahanmuuttajat ja ikäihmiset toivovat digipalveluilta? | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Mitä nuoret, maahanmuuttajat ja ikäihmiset toivovat digipalveluilta?

08.01.2018
Mitä nuoret, maahanmuuttajat ja ikäihmiset toivovat digipalveluilta?
"Yhteiskuntamme ei pyöri ilman digitaalisia palveluja. Koulujen kirjat vaihtuvat tableteiksi, ja opintosuunnitelmiin on lisätty koodaaminen. Kaupoissa on itsepalvelukassat, jotka lukevat hinnat digitaalisesti, robotit hoitavat jakelun ja autot ajavat ilman kuljettajaa. Myös kansalaisten työnhakupalvelut, sosiaalietuuksien hakeminen ja vakuutuspalvelut on siirretty verkkoon. Digitaalisuuden mukanaan tuomia vaikutuksia voi luetella loputtomiin", kirjoittaa Haaga-Helian projektipäällikkö Merja Drake.

Keväällä 2016 liikkeelle lähtenyt Uudenmaan liiton rahoittama ja kolmen ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian, Digisti Fiksu-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää, miten nuoret, maahanmuuttajat ja ikäihmiset käyttävät digitaalisia palveluja ja millaisia palveluja tai palvelumalleja näiltä kohderyhmiltä puuttuu. Selvitystyön lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut yhdistää alueen digipalvelujen kehittäjiä ja aktiivisia kohderyhmien edustajia sekä osallistua kansallisten ja kansainvälisten hankehakemusten tekemiseen.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset on nyt kerätty Digisti Fiksu -hankkeen tuoreeseen julkaisuun Innostusta, etsintää ja opastusta. Nuorten, maahanmuuttajien ja ikäihmisten kokemuksia digipalveluista. Julkaisu on vapaasti luettavissa Haaga-Helian verkkokaupassa.