Olet täällä

LAB8: Uusi trendiraportti sukeltaa ekologisuuteen!

03.06.2019
LAB8: Uusi trendiraportti sukeltaa ekologisuuteen!

Tuoreimmassa Haaga-Helian LAB8:n trendiraportissa tarkastellaan hospitality-alan innovatiivisia ja ekologisia ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat uhka, joka vaatii yrityksiltä ja kuluttajilta rohkeita avauksia ja konkreettisia toimia. Esimerkiksi kaupunkiviljely ja kiertotalous luovat mahdollisuuksia kestävälle ruuantuotannolle, ja liikkumiseen sekä tavaroiden kuljetukseen on tarjolla uusia vähäpäästöisiä muotoja. 

Haaga-Helian tuottaman vastuullisen matkailun kuluttajatutkimuksen mukaan 53 % suomalaisista pitää vastuullisuutta tärkeänä ulkomaan matkustamisessa ja siitä ollaan valmiita myös maksamaan.

Lataa raportti

Trendiraporttimme luovat katsauksen palvelualan ajankohtaisimpiin asioihin, kurkistaa nouseviin ja piileviin trendeihin sekä selittää alan ilmiöitä ja tapahtumia. Kvartaaleittain julkaistavat raportit tuottavat Haaga-Helian LAB8:n asiantuntijat.

 

Lisätietoa

Mário Passos Ascenção / MarioPassos.Ascencao@haaga-helia.fi
Eeva Puhakainen / eeva.puhakainen@haaga-helia.fi