Korkeakouluihin uusia, nopeita koulutuksia – pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun yhteinen Digiosaaja-koulutus sai 700 000 euron rahoituksen | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Korkeakouluihin uusia, nopeita koulutuksia – pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun yhteinen Digiosaaja-koulutus sai 700 000 euron rahoituksen

13.06.2018
Korkeakouluihin uusia, nopeita koulutuksia – pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun yhteinen Digiosaaja-koulutus sai 700 000 euron rahoituksen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille ja yliopistoille 3,3 miljoonaa euroa uusien koulutushankkeiden käynnistämiseen. Koulutushankkeilla halutaan vastata osaavan työvoiman tarpeeseen etenkin kasvavilla toimialoilla. Rahoitusta saa 16 koulutushanketta, joista yksi on pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun (3AMK) yhteistyössä toteuttama ”Markkinoinnin, myynnin ja verkkokaupan digiosaaja” -koulutus, joka sai noin 700 000 euron rahoituksen.

Suurin osa OKM:n nyt rahoittamista koulutuksista on 30–60 opintopisteen laajuisia tutkinnon osista muodostuvia osaamiskokonaisuuksia. Koulutuksilla voidaan nopeasti vastata talouden kasvun, työn murroksen ja erityisesti teknologisen kehityksen aiheuttamiin osaamistarpeisiin. Rahoitettavat koulutukset antavat mahdollisuuksia uuden osaamisen hankkimiseen ja ammattitaidon täydentämiseen.