Kesätutkimuksia EHT:ssä | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Kesätutkimuksia EHT:ssä

14.05.2018
Kesätutkimuksia EHT:ssä

Elämys- ja hyvinvointitaloudessa toteutetaan tänä vuonna kolme kesätutkimusta:

Ähtärin Asiakastutkimus 2018

Tutkimus selvittää asiakaskokemusta Ähtärin Moksunniemen matkailualueella sijaitsevissa Ähtäri Zoossa, Pandatalossa ja Hotelli Mesikämmenessä sekä ympäröivässä palveluverkostossa. Tiedonkeruu tehdään heinä-elokuussa. Tutkimus tukee palvelumuotoilu työpajoja ja tuotekehitystä. Kyseessä on seurantatutkimus, joka tehtiin helmikuussa 2018 ensimmäisen kerran. Tutkimuksen tilaajana on yhteistyöhanke Ähtäri Zoo Panda Visit, joka saa rahoituksensa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseuturahastosta.

Metron vaikutus Espoon Tapiolan urheilupuiston kävijöiden liikkumiseen

Tutkimus selvittää metron vaikutuksia Espoon Tapiolan urheilupuiston kävijöiden liikkumiseen ja käyttäytymiseen sekä selvittää syntyneitä mielipiteitä ja kokemuksia metron vaikutuksesta urheilupuiston kävijöiden liikkumisesta.  Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten Tapiolan urheilupuiston ja Urheilupuiston metroaseman logistiikka toimii tällä hetkellä ja kuinka metron valmistuminen on vaikuttanut Urheilupuiston kävijöiden liikkumiseen. Tutkimustuloksia käytetään Espoon Tapiolan Urheilupuiston saavutettavuuden  kehittämiseen, erityisesti kävellen tai julkisen liikenteen osalta.  Tutkimuksen tiedonkeruu alkaa 14.5. ja kestää lokakuulle 2018.

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma on metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää, syventää ja laajentaa monitieteistä, kansainvälisesti korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa. Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/

Hotelli- ja ravintola-alan vetovoimaisuutta työntekijöiden näkökulmasta koskeva tutkimus

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry toteuttaa valtakunnallisen tutkimuksen hotelli- ja ravintola-alan yritysten houkuttelevuudesta. Ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi on muodostunut matkailu- ja ravintola-alalla ongelmaksi varsinkin Suomen tietyillä alueilla. On tärkeää saada tutkimustietoa alan yritysten houkuttelevuudesta ja kerätä ideoita houkuttelevuuden kehittämiseen.

Kesätutkimuksesta antaa lisätietoja tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen, p. 040 826 8183, petteri.ohtonen@haaga-helia.fi