Olet täällä

Haaga-Helialle rahoitus maahanmuuttajataustaisten toimittajien integroimiseksi suomalaiseen työelämään

27.03.2020
Haaga-Helialle rahoitus maahanmuuttajataustaisten toimittajien integroimiseksi suomalaiseen työelämään

Haaga-Helian journalismin koulutusohjelmalle on myönnetty 48 000 euroa maahanmuuttajataustaisten toimittajien työskentely- ja koulutusympäristön, News Hubin, perustamiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisen journalismin moniäänisyyttä sekä tukea maahanmuuttajataustaisten journalistien työllistymistä maassamme.

News Hub on jatkoa maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutushankkeelle, jota varten journalismin koulutusohjelma sai valtionavustuksen Opetushallitukselta. Uuden rahoituksen myönsi Helsingin Sanomain Säätiö.

Uusi hanke käynnistyy syksyllä 2020.

”Maahanmuuttajataustaisten toimittajien työskentelyn esteet ovat sekä rakenteellisia että kulttuurisia. Näitä molempia haluamme olla murtamassa yhdessä maahanmuuttajien ja suomalaisten toimitusten kanssa ”, sanoo journalismin koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi.