Olet täällä

Haaga-Helia sai laatuleiman Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta

16.06.2017
Haaga-Helia sai laatuleiman Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu läpäisi kansainvälisen auditointiryhmän suorittaman toisen auditointikierroksen arvioinnin ja sai laatuleiman kuudeksi vuodeksi.

Arviointiryhmä kiitti erityisesti Haaga-Helian vahvaa sitoutuneen dynaamista otetta, strategiapohjaisuutta sekä työelämäsuhteiden ja opiskelijoiden mukaan ottamista laatutyöhön. Myös Haaga-Helian vahvaa pedagogista lähestymistapaa kiiteltiin.

Auditointiryhmä antoi Haaga-Helialle myös suosituksia laatujärjestelmän kehittämiseksi. Keskeisimpinä kehittämiskohteina auditointiryhmä näki laatujärjestelmän yksinkertaistamisen sekä TKI-toiminnan roolin tarkemman määrittelyn. Arviointiryhmä toivoi myös näkevänsä lisää yhteistyötä koulutusyksiköiden välillä.

”Saamamme laatuleima on tunnustus Haaga-Helian vahvalle kehitystyölle, jota tehdään strategia ja laatujärjestelmä edellä. Toimiva laatujärjestelmä auttaa meitä jatkuvasti haastamaan itseämme, etsimään uusia toiminnallisia ulottuvuuksia sekä kehittämään operatiivista toimintaamme. Haluan kiittää koko arviointiryhmää ja aivan erityisesti ryhmän puheenjohtajaa, yksikönjohtaja Asta Wahlgrenia. Suurin kiitos kuuluu luonnollisesti koko Haaga-Helian henkilöstölle, opiskelijoillemme sekä sidosryhmillemme, jotka ovat aktiivisesti ja itseään säästämättä osallistuneet auditointiprosessiin ja päivittäiseen laatutyöhön. Haaga-Helian missio on ’avata ovet työelämään’ se määrätietoinen työ opiskelijoittemme ja sidosryhmiemme eteen jatkuu. Täytyy tosin myöntää, että laatuleima taskussa tuntuu hyvältä lähteä kesälomien viettoon,” rehtori Teemu Kokko toteaa tyytyväisenä.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi): Haaga-Helia sai laatuleiman – strateginen johtaminen vahvaa

AUDIT OF HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2017

 

Lisätiedot:       
-Rehtori Teemu Kokko, teemu.kokko@haaga-helia.fi, 050-5551131
-Laatupäällikkö Tia Hoikkala, tia.hoikkala@haaga-helia.fi, 040-4887590