Olet täällä

Ammatillista opettajankoulutusta Uruguayssa

04.09.2019
Ammatillista opettajankoulutusta Uruguayssa

Ryhmä opiskelijoita valmistui Haaga-Helian ammatillisesta opettajakoulutuksesta Uruguayssa. Opettajankoulutukseen osallistui 24 opiskelijaa, jotka saivat opintonsa päätöksen perjantaina 30.8.2019.

Palaute koulutuksesta oli erittäin hyvää. Suomalaiselle koulutukselle on kysyntää ulkomailla. 

Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut mukana koulutuksen vientihankkeessa, jossa on annettu pedagogista koulutusta ammatillisille opettajille Uruguayssa. Opettajankoulutus liittyy laajempaan ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeeseen, jossa kehitetään uutta opetussuunnitelmaa prosessitekniikan alalle. Opetussuunnitelman uudistamisesta on valtaosin vastannut Valkeakosken ammattiopisto.  Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean yhteinen koulutuksen vientiyhtiö EduExcellece Oy on ollut mukana neuvottelemassa sopimuksia ja koordinoimassa toimintaa.

Lisätietoja:
Jari Laukia, johtaja, Haaga-Helia, jari.laukia@haaga-helia.fi
EduExcellence, johtaja, Tuija Pulkkinen, tuija.pulkkinen@eduexcellence.fi