Olet täällä

Ammatilliseksi opettajaksi -julkaisu

31.10.2019
Ammatilliseksi opettajaksi -julkaisu

Ammatilliseksi opettajaksi -kirjan julkaisutilaisuutta vietettiin 30.10. Haaga-Heliassa. Kirja on osa OPEKE-hanketta ja luo kattavan kuvan ammatilliseen opettajuuteen.

Kirjan kirjoittajat, Haaga-Helian opettajakorkeakoulun asiantuntijat, ovat jäsentäneet eri artikkeleissa ammatillisen opettajan työn ja toiminnan kuvausta. Kirjan osioissa käsitellään mm. työelämää ja osaamisen arviointia, ohjausta ja pedagogiikkaa, oppimisen monimuotoisuutta ja laajempia tulevaisuuden teemoja.

Kirja esittää hyödyllisiä ja käytännönläheisiä kysymyksiä pohdittavaksi jokaiselle ammatillisen opettajuuden teemojen parissa työskentelevälle. Julkaisu on tulossa myös verkkoon.

OPEKE – Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen -hanke on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan ammatillista opettajankoulutusta kokonaisuutena. Hankkeessa vahvistetaan opettajankoulutuksen aktiivista, tutkivaa ja kehittävää roolia suhteessa oppilaitoksiin ja opettajaksi opiskeleviin. https://www.hamk.fi/projektit/opeke/

Kiitos tilaisuudessa mukana olleille ja erityisesti kirjan tekijöille!