Olet täällä

3AMK-ProjektiBoosteri tarjolla olevana yhteistyötoimintamallina

19.02.2018
3AMK-ProjektiBoosteri tarjolla olevana yhteistyötoimintamallina

Pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian – strategisen liittouman (3AMK) tavoitteena on tiivistää yhteistyötä etsimällä uudenlaisia ja ketteriä ratkaisuja, joilla ennakoidaan paremmin yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä tapahtuviin muutoksiin. Yksi yhteistyön osa-alueista on työelämää palveleva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI), joka on nimeltään R&D Excellence.

3AMK:n TKI-toimintaa tehdään kansainvälisellä nimellä R&D Excellence, joka tarjoaa ratkaisuja eri tutkimushaasteisiin tai korkeakoulukumppania yhteiskehittämiseen ja hankkeisiin. Yhteisesti R&D Excellencen osaamisprofiili kattaa laajasti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri alat. Osaamisia yhdistämällä voidaan keskittyä mielenkiintoisiin, uusiin monialaisiin kokonaisuuksiin. Yksinkertaistaen, ammattikorkeakoulut tutkivat sitä, mitä opettavat.

Ammattikorkeakoulut vastaanottavat jatkuvasti haasteita, kumppanitarjouksia sekä asiantuntija- tai opiskelijatoimeksiantoja ja hakevat verkostoja niin yksin kuin yhdessä. Yrityksille ja eri alojen muille toimijoille tarjoamme nyt konkreettista yhteistyötoimintamallia, joka kulkee nimellä 3AMK-ProjektiBoosteri. Se on tapa toimia yhdessä ja tuo henkilöstön, yhteistyökumppanit, sekä yritykset monialaisesti yhteen 3AMK-tasolla. ProjektiBoosteri tarjoaa fasilitoidun prosessin sekä avoimen ilmapiirin hankeaihioiden kehittämiseen intensiivijaksoina, joissa hyödynnetään palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä. ProjektiBoosterissa erilaisia haaste- ja idealähtöisiä hankeaihioita jalostetaan tiimityönä kohden hankehakemuksia, joilla ulkoisen rahoituksen hankkeita pyritään voittamaan. Tämän kevään ja syksyn kierroksiin haetaan nyt todellisia haasteita yrityksiltä ja muiden sektorien toimijoilta, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen kanssa TKI-toiminnassa ja yhteisissä hankehauissa kotimaassa tai kansainvälisesti. Kevään prosessi on jo käynnissä, mutta haasteita otetaan koko ajan vastaan joko kevään tai syksyn kierroksille. 

R&D Excellencen kiinnostus kohdentuu erityisesti näihin tutkijatiimien aiheisiin, joihin on jatkuva haku päällä:

Terveys ja hyvinvointi Kulttuuri ja elämykset  Yhteiskehittäminen 
Terveysteknologia Yrittäjyys Digitaaliset ratkaisut 
Kuntoutus  Kestävät ruokajärjestelmät  Robotiikka 
Sosiaalinen vastuullisuus  Terveellinen rakennus  Tekoäly
Kansalaistoiminta  Tekniset järjestelmät– materiaalitehokkuus  Pedagogiikka
Turvallisuusympäristö  Älykäs liikkuminen  Johtaminen ja työn teemat
Kyberturvallisuus Arvoa luova myynti  Liiketoiminnan muotoilu ja kehittäminen

Lisätietoja: 
R&D Excellence: johtaja Isto Mattila (isto.mattila@laurea.fi)
3AMK ProjektiBoosteri: projektikoordinaattori Heini Toivonen (heini.toivonen@laurea.fi)