Uusintatentit

Opiskelija kulkee kirjaston hyllyjen välissä.

Tentin tai arvosanan uusiminen

Opintojakson hylätyn tai hyväksytyn tentin voi uusia kaksi kertaa opintojakson opetuksen alkaessa ilmoitettavina opintojakson kahtena yleisenä uusintatenttipäivänä tai muussa uusintaa varten järjestetyssä menettelyssä (esimerkiksi sähköinen tenttijärjestelmä). Tämä ei koske näyttöjä.

Hyväksytyistä arvosanoista voimaan jää paras arvosana. Tutkinnon suorittamisen jälkeen ei ole mahdollista korottaa arvosanoja. Mikäli opiskelijan valmistuminen viivästyy kohtuuttomasti, tutkintojohtaja voi määritellä poikkeuksellisen tavan suorittaa opintojakso.

Ammattikorkeakoulu säilyttää kirjalliset opintosuoritukset kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta, minkä ajan kuluessa mahdolliset puuttuvat osasuoritukset on suoritettava, ellei opettajan kanssa muutoin sovita.

Samassa tenttitilaisuudessa voi suorittaa kaksi tenttiä, joista toinen voi olla kypsyysnäyte. Tenttiajan pituus voi olla opettajan määräämä, aika merkitään tenttikuoreen/-ilmoitukseen. Tentissä voi olla mukana opettajan sallimaa materiaalia, esim. sanakirjoja, laskimia, tms., minkä opettaja merkitsee tenttikuoreen/-ilmoitukseen.

Muistathan ottaa henkilöllisyystodistuksen mukaan uusintaan!

Uusintatenttipäivät

Uusintatentit järjestetään toimipistekohtaisesti. Toimipisteittäin määritellään etukäteen minkä aihealueen tenttejä voi ko. päivinä suorittaa.

Toimipistekohtaiset ohjeet ja aikataulut

Yhteystiedot
Opintopalvelut Haaga (restonomikampus)
+358400230401
opintopalvelut.haaga@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Malmi
+358400230402
opintopalvelut.malmi@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Pasila
+358400230403
opintopalvelut.pasila@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Porvoo
+358400230405
opintopalvelut.porvoo@haaga-helia.fi
Opintopalvelut Vierumäki
+358400230407
opintopalvelut.vierumaki@haaga-helia.fi