Olet täällä

Lähihoitaja lähti IT-alalle

Lähihoitaja lähti IT-alalle

Tuukka Mäkelä
Sovellussuunnittelija / HUS
Valmistunut kesällä 2014

”Opintojen jälkeen pystyn yhdistämään työssäni vanhaa ja uutta, eli sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmaa sekä IT-osaamista. Olen eräänlainen hybridiosaaja omassa työympäristössäni.

Tuukka Mäkelällä ei ollut IT-tradenomin opintoja aloittaessaan juurikaan kokemusta IT-alalta, sillä hän oli työskennellyt lähihoitajaksi valmistuttuaan lähes koko työuransa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelu- ja toimistotehtävissä.

- Olin tutustunut työssäni erilaisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, ja jossakin vaiheessa kiinnostuin toden teolla niiden kehittämisestä. Päätin lähteä opiskelemaan tietotekniikkaa, ja HAAGA-HELIA tarjosi sopivan koulutusohjelman, joka soveltui hyvin työssäkäyvän aikatauluihin, Tuukka kertoo.

Aluksi Tuukka oli huolissaan siitä, miten IT-noviisi pärjäisi alan opinnoissa.

- Monimuoto-opinnoissa myös vasta-alkajan oli helppo päästä mukaan kärryille. Suurimmat haasteet johtuivat aikapulasta, ja alkuinnostuksen jälkeen tulikin hetkiä, jolloin ajattelin jättäväni opinnot kesken. Pian työn ja opintojen yhteensovittamisesta tuli kuitenkin rutiinia.

Tuukka huomasi, että ajankäyttöä oli helppo hallita jakamalla tehtävät tasaisesti viikoille ja jaksoille. Suunnittelua siis tarvittiin. Teknologiset ratkaisut, kuten erilaiset muiden opiskelijoiden kanssa jaetut työtilat, multi-tasking-työskentelymahdollisuudet ja oma älypuhelin muodostuivat tärkeimmiksi opiskeluvälineiksi ja pelastajiksi ajanhallintaan.

Apua oli myös siitä, että opintojen sisällöt ovat hyvin sovellettavissa aitoihin työelämän tilanteisiin.

- Opinnot avarsivat maailmankatsomusta ja opettivat tarkastelemaan asioita eri perspektiiveistä. Opintoihin kiinteästi sisältyvä liiketalousosaaminen helpotti siirtymistä ei-niin-kaupallisesta ympäristöstä liiketoimintakeskeisempään toimintakulttuuriin. Suuntauduin pk-yrityksen IT-asiantuntijan opintopolulle, joka auttoi muodostamaan kokonaisvaltaisen käsityksen tietotekniikan toimialalta, Tuukka sanoo.

- Alanvaihtajana tulen täysin toisenlaisesta työkulttuurista. Opinnot ovat vaikuttaneet elämääni suuresti, koska työskentelen nykyisin täysin uudella toimialalla. Nykyiset tehtäväni avaavat varmasti tulevaisuudessa uusia ovia urakehityksen näkökulmasta. Tärkeintä on, että pystyn työssäni yhdistelemään vanhaa ja uutta, eli sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmaa ja IT-osaamista. Olen siis eräänlainen hybridiosaaja omassa työympäristössäni.