Urasuunnittelu ja työelämä

Kuvituskuva

Lead paragraph

Haaga-Helian missio on "Avaa ovet työelämään". Haaga-Heliasta valmistuneilla onkin erittäin hyvä työllisyystilanne, sillä lähes 95 prosenttia valmistuneista löytää työpaikan opintojensa aikana tai pian valmistumisen jälkeen.

Haaga-Heliassa opinnot on sidottu vahvasti työelämään ja sen tarpeisiin. Opinnoissa tehdään aitoja työelämäprojekteja partneriyritysten kanssa, joita on noin 100 aina startupeista pörssiyhtiöihin.

Lisäksi Haaga-Heliassa on opiskelijoiden omia yrityksiä, joiden kautta omaksutaan käytännön työelämätaitoja ja tutustutaan esimerkiksi yrittäjyyteen.

Haaga-Heliassa on käytössä JobTeaser-palvelu, jonka kautta opiskelijat voivat etsiä harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäytetyöpaikkaa. 

Ura- ja rekrypalvelut

Haaga-Helian ura- ja rekrypalvelut auttavat opiskelijoita löytämään hyviä harjoittelu- ja työpaikkoja ja etenemään urapolulla.

Ura- ja rekrytointipalvelut opastaa opiskelijoita kaikissa työelämään liittyvissä asioissa, kuten omien vahvuuksien tunnistamisessa, CV:n ja työhakemuksen laatimisessa sekä urasuunnittelussa.

Lisätietoa MyNetissä (vaatii opiskelijatunnukset)

Työharjoittelu

Harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakouluopintoja. Kaikissa Haaga-Helian 210 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa joka seitsemäs opintopiste koostuu harjoittelusta. Harjoittelulla on pedagoginen tehtävä, joka voidaan jakaa kolmeen teemaan:

  • opitun soveltaminen
  • uuden oppiminen
  • ohjausvaikutus opintoihin ja urasuunnitteluun

Haaga-Helian harjoitteluohjelmat ovat koulutusohjelmakohtaisia. Yhteistä kaikkien harjoitteluohjelmien sisällöille on, että niissä opiskellaan sekä yleisiä työelämätaitoja ja niiden kehittämistä että ammatillisia erityisvalmiuksia ja niiden kehittämistä.

Haaga-Heliassa on mahdollisuus suorittaa työharjoittelu myös ulkomailla.

Work & Study

Work & Study on Haaga-Helian oma työn opinnollistamisen malli, jonka mahdollistaa työn ja opintojen joustavan yhdistämisen.

Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työ voi olla palkkatyötä, yrittäjyyttä tai myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai harrastustoimintaa.

Lisätietoa Work & Study -mallista