Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

AOKK Uraohjaus

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta.

Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Kenelle suunnattu?

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, mm. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä muiden taustaorganisaatioiden ohjaushenkilöstölle (kuten TE-hallinto ja uraohjauspalveluja tarjoavat yritykset). Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä.

Hinta

Koulutus toteutetaan kokonaan maksullisena, koska toteutukseen ei ole erillistä rahoitusta.  Koulutuksen hinta on 1950 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutuksen voi halutessaan maksaa kolmessa erässä.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op
     Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
     Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op
     Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus (3 op)
     Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
     Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
     Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op
     Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
     Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Ajankohta

13.3.2023–15.11.2023

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika on päättynyt. Tarkemmat tiedot koulutuksesta löydät tästä linkistä.
 

 

 

TIETOA KOULUKSESTA

Milloin: 13.3.–15.11.2023

Toteutustapa: Verkkototeutus

Hakuaika: 1.–30.11.2022

Hinta: 1950 €

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi