Lisäajan haku (Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

Kuvituskuva-yhdessä

Lead paragraph

Lisäaikaa haetaan opiskeluoikeuden voimassaoloaikana viimeisellä lukukaudella. Lisäaikaa voi saada yhden lukukauden, 31.12. tai 31.7. saakka.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnot (60 op) toteutetaan siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Osa-aikaisesti suoritettavat opinnot on suoritettava kolmessa vuodessa (AMK-laki 932/2014, § 30).

Opettajakorkeakoulu voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen opintojen suorittamisaikaan. Näistä poikkeuksista päättää opettajakorkeakoulun osaamisaluejohtaja. Opiskelijan tulee hakea lisäaikaa hakemuksella, jonka käsittelymaksu on 50 euroa.

Lisäajan myöntämisen perusteet

  • Opintojen viivästymiselle on perusteltu syy.
  • Opiskeluajan jatkoa on haettu opiskeluoikeuden vielä ollessa voimassa.
  • Opettajakorkeakoulun osaamisaluejohtaja määrittää lisäajan, jonka kesto määräytyy suorittamatta olevien opintojen ja tarkan, aikataulutetun ja toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman mukaan.
  • Lisäaikaa myönnetään pääsääntöisesti yksi lukukausi. Tämän jälkeen voit hakea ja saada toista lisäaikaa vain, jos opinnot ovat tuon lisäajan aikana edenneet suunnitelman mukaisesti. Lisäajan saaminen ei ole automaatio.
  • Opiskelija ei voi ilmoittautua lisäaikana poissaolevaksi.

HAKEMINEN

Opiskelija, jonka opiskeluoikeus on päättymässä, voi hakea opiskeluun lisäaikaa osaamisaluejohtajalta alla olevalla hakemuksella. Valtioneuvoston asetuksen (1440/2014) mukaisesti hakemuksesta peritään 50 euron käsittelymaksu. Huom. Hakemustasi ei käsitellä, mikäli maksusuoritus puuttuu. Tarkista opiskeluaikasi Pepistä ennen kuin haet lisäaikaa, sillä hakemuksen käsittelymaksua ei palauteta.

HAKUAIKA

Opiskelun lisäaikahakemus kevätlukukaudelle avataan lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä ja se tulee jättää syksyllä viimeistään 3.11. Hakemuksen käsittelyaika on korkeintaan neljä viikkoa. 

Opiskelun lisäaikahakemus syyslukukaudelle avataan maaliskuun alussa ja se tulee jättää keväällä viimeistään 10.5. Päätös ilmoitetaan opiskelijoille viimeistään 25.5.

 

Opiskelun lisäaikahakemukseen pääset Pepistä >> hakuaika päättyi 3.11.2023

 

Huom. lomakkeessa on aikakatkaisu, joten siirry heti hakemuksen täyttämisen jälkeen maksamaan vaadittava käsittelymaksu kirjautumalla Suomi.fi-palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi.

Opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun kollegiolta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)

Jos sinulla on kysymyksiä prosessista tai ongelmia lomakkeen kanssa, otathan yhteyttä opintopalveluihin.

Yhteystiedot
Opintopalvelut Opettajankoulutus
0503373313
opintopalvelut.aokk@haaga-helia.fi