Työharjoittelu, AMK-opinnot

Kuvituskuva nainen portaissa

Lead paragraph

Työharjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja ja sen voi suorittaa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Työharjoittelu on oiva tilaisuus tutustua itselle uuteen alaan ja kokeilla erilaisia työtehtäviä. Työharjoittelu voi usein jopa avata ovet vakituiseen työpaikkaan.  
Työharjoittelun pedagoginen tehtävä jaetaan kolmeen teemaan:

  • opitun soveltaminen
  • uuden oppiminen
  • ohjausvaikutus opintoihin ja urasuunnitteluun.

Työharjoittelu tarjoaa niin päivä- kuin monimuoto-opiskelijoillekin tilaisuuden suhtautua omaan työtehtävään analyyttisesti, tutkivalla ja kehittävällä otteella. 
Haaga-Heliassa työharjoittelun kokonaislaajuus on 30 opintopistettä. Sen voi tehdä kokopäiväisenä tai osa-aikaisena, yhdessä tai useammassa osassa, yhdessä tai useammassa työpaikassa. Jos suorittaa harjoittelun osa-aikaisena tai monessa osassa, on tärkeää pitää kirjaa tunneista, jotta varmasti saa tarvittavan määrän tunteja tehtyä (yht. 800 tuntia). Harjoittelussa noudatetaan normaalia alakohtaista työaikaa.  

Harjoittelun ajankohta määräytyy opintojesi mukaan.

Työharjoittelun suorittamisen lisäksi opiskelijan on raportoitava harjoittelusta saadakseen työharjoittelusta opintopisteet.

Harjoittelupaikassa kannattaa selvittää voiko opinnäytetyön liittää harjoittelupaikan kehittämistarpeisiin, mikä on luonteva ja tavoiteltava jatko työharjoittelulle.

Työharjoitteluksi soveltuva työ ja työharjoittelupaikan hankkiminen 

Yksi työharjoittelun tavoitteista on oppia etsimään, hakemaan ja hankkimaan oman alan työtä. Tästä syystä olet itse vastuussa harjoittelupaikkasi hankkimisesta oman osaamisprofiilisi ja urasuunnitelmasi mukaisesti. Harjoittelupaikaksi soveltuvat kaikki koulutustasi tukevat työt, jotka tarjoavat riittävästi haasteita.

Voit suorittaa työharjoittelun kotimaisissa tai ulkomaisissa yrityksissä, julkisyhteisöissä tai muissa organisaatioissa kuten yhdistyksissä tai järjestöissä. Niin ikään työskentely yrittäjänä soveltuu työharjoitteluksi - on jopa suositeltavaa, mikäli työharjoittelun muut ehdot täyttyvät.

Haaga-Helian opiskelijat löytävät kattavasti työ- ja harjoittelupaikkailmoituksia JobTeaser -palvelusta. Sieltä löydät myös vinkkejä ja materiaalia esimerkiksi työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyen. Pääset kirjautumaan palveluun osoitteessa haaga-helia.jobteaser.com

Lisäksi Haaga-Helian ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat kaikille opiskelijoille yksilöohjausta ja ryhmämuotoista tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun liittyen.  

Työharjoittelun palkallisuus

Työharjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista, opiskelija itse sopii palkasta työnantajan kanssa.

Mikäli työharjoittelu on palkaton, on tärkeä laatia työharjoittelusopimus. Hyväksytyn harjoittelun yhteydessä harjoittelusopimus takaa opiskelijalle oppilaitoksen tapaturmavakuutuksen, joka kattaa harjoittelun ja siihen liittyvät työmatkat. Sopimus on kirjoitettava ennen harjoittelun alkua ja yksi kopio on toimitettava työharjoittelukoordinaattorille.

Mikäli työharjoittelu on palkallinen, sinun tulee solmia tavallinen työsopimus työnantajan kanssa. Sopimus on silloin teidän kahden välinen eikä sitä tarvitse toimittaa koululle.

Tietoa vakuutusturvasta.

Eri koulutusohjelmien työharjoittelusivut

Ura ja osaaminen
Työharjoittelu ulkomailla
Työharjoittelu ulkomailla: apurahat