Olet täällä

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammatillisen koulutuksen oppimisen uudet ratkaisut ja tulevaisuuden oppimisympäristöt

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on uudistaa ja kehittää ammatillista oppimista, ohjausta ja opetusta. Työskentelemme yhteistyössä ammatillisen ja ammattikorkeakoulukentän sekä työelämän kanssa. Toimintamme on tulevaisuuteen suuntautuvaa ja työelämän muutoksia ennakoivaa, ammatillista opettajankoulutusta ja toimintakenttää palvelevaa.
 

Ammatillisen ja AMK-koulutukseen liittyvä tutkimisen ja kehittämisen kohteitamme ovat

  • Työelämäosaamisen opinnollistaminen osaamisen arvioinnin kautta
  • Oppiminen työelämän kanssa
  • Ammatillisen opettajan työn muutos (uusi työ, työllistyminen, joustavuus)
  • Yrittäjämäinen ja verkostomainen tapa toimia (yrittäjyyspedagogiikka)
  • ICT-keskeiset ratkaisut (mm. pelillistäminen)
  • Monikulttuurisuus ja kansainväliset hankkeet
  • Inkluusio ja erityspedagogiikka
     

TKI-toiminnan toimintatavat ja tutkimus- ja kehittämisorientaatio

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyö on osa pitkäjänteistä strategista toimintaa ja henkilökunnan työtä. Korkeasti koulutettu ja osaava henkilökunta takaa vaikuttavan tutkimus- ja kehittämistyön toteutumisen. TKI-toimintamme on käytäntö- ja työelämälähtöistä. Teemme kehittävää tutkimusta ja työskentelemme läheisessä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten koulutusorganisaatioiden, korkeakoulujen ja työelämän kumppaneiden kanssa.
 

Ota yhteyttä!

Annica Isacsson, tutkimuspäällikkö, annica.isacsson@haaga-helia.fi
Johanna Luostarinen, T&K-koordinaattori
Pirjo Aura, T&K-koordinaattori, pirjo.aura@haaga-helia.fi
Saara Latvala, assistentti, saara.latvala@haaga-helia.fi
 

Tutustu kaikkiin Haaga-Helian TKI-hankkeisiin