Turvallinen työyhteisö

Kuka kuuntelisi opiskelijaa?

Kohtaamme entistä useammin asiakastyössä haastavia tilanteita. Koulutuksessa harjoitellaan uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamista, turvallista hallintaa ja itsesuojelua. Lisäksi koulutuksen kantavia teemoja ovat turvallinen työyhteisö ja organisaation toimintamallin laatiminen haastaviin asiakastilanteisiin.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia kohdata haastavia asiakastilanteita ammattialoilla, joilla työntekijöillä ei ole kiinnipito-oikeutta. Lisäksi koulutuksessa kehitetään turvallista työyhteisökulttuuria, jossa korostuu yhteinen suunittelu ja toiminta aina ennaltaehkäisystä jälkiselvittelyyn. Koulutuksessa painottuu yhteistoiminnallinen oppiminen.

Koulutuksen sisältö, toteutus ja aikataulu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Koulutus on mahdollista toteuttaa yksi-kolmepäiväisenä (6  - 18 h). Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee tarjouksen yhdessä suunnitellun toteutuksen perusteella.

Koulutuksen sisältö

  • Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät omassa työssä
  • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
  • Työntekijän ammatillisuus ja vireystila
  • Työpaikan uhka- ja väkivaltatilanteiden riskiarviointi
  • Asiakkaan turvallinen hallinta
  • Jälkiselvittely
  • Työyhteisön yhteisen toimintamallin laatiminen
  • Pedagoginen turvallisuus

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan työntekijät

Hinta:  Tarjous suunnitellun toteutuksen perusteella

Milloin: Koulutus toteutetaan tarvelähtöisesti suoraan organisaatioille. Ota yhteyttä: Jutta Paukkonen, jutta.paukkonen(at)haaga-helia.fi.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
Jani.Siirila@haaga-helia.fi