Tulevaisuuslukutaidon ABC

Kutsu pk-yrityksille puhtaan teollisuuden tekoälykiihdyttämöön 1.11.2021 - 1.5.2022

Haluatko oppia arvioimaan tulevaisuuden näkymiä sekä oppia ymmärtämään oman toiminnan merkitys halutun tulevaisuuden luomisessa?

Tulevaisuuslukutaidon ABC -opintojakso (5 op) sisältää perusteet tulevaisuuden ennakointityöhön liittyvistä teemoista. Opintojaksolla perehdytään megatrendeihin ja trendeihin sekä etsitään hiljaisia signaaleja. Lisäksi tutustutaan tietämisen vinoumiin ja tulevaisuutta kuvaaviin skenaarioihin. Bonuksena pääset kuulemaan seitsemän tiivistä tietopakettia tulevaisuustutkija Ilkka Halavalta. Tutustu opintojaksokuvaukseen täällä.

Aikataulu: 22.08.2022 - 16.12.2022
Opettaja: Maria Haukka
Tunnus: BUS8HH104-3003

Tällä virtuaalitoteutuksella opiskelet itsenäisesti Haaga-Helian Moodle verkko-oppimisympäristössä. Voit suorittaa opintojakson omassa tahdissasi ja saat opettajalta tarvittaessa ohjausta opintojakson suorittamiseen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syyslukaudelle alkaa 13.6. klo 9.00.

Lukukausimaksu on 150 euroa ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Voit suorittaa haluamasi määrän avoimen AMK:n opintoja lukukauden (1.8.-31.12.2022) aikana.

Kiertotalous ja vastuullisuus, avoin AMK
Jatkuva oppiminen
Viestintä- ja markkinointiosaaminen, avoin AMK
Jatkuva oppiminen