TRATI, koulutuksen vaihtaminen Haaga-Helian sisällä, kevät 2023

Lead paragraph

Yleisten vaihtohaun ehtojen lisäksi

Tietojenkäsittelyn tradenomi (TRATI) päivä ja monimuoto:

1. Opiskelija on suorittanut tai on tavoitteellisesti suorittamassa kuluvana lukukautena kolme seuraavista Tietojenkäsittelyn tutkinnon avainosaamiset opintojaksot (yhteensä 15 op):

  • SOF001IT1A Johdanto ohjelmistokehityksen (5 op) 
  • DIG001IT1A Johdanto digitaalisiin palveluihin (5 op) 
  • ICI001IT1A Johdanto ICT-infrastruktuuriin ja pilvipalveluihin (5 op) 
  • ICB001IT1A Johdanto liiketoimintalähtöiseen ICT:hen (5 op) 

2. Vaihtohaun lukukautena, opiskelija on suunnitellut tulevan Tietojenkäsittelyn HOPSinsa Tietojenkäsittelyn opinto-ohjaajan kanssa