Toimiva opetustarjonta - toimiva tiimi

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimiva opetustarjonta

Koulutuksen tavoitteena on kehittää koulutussuunnittelua ja opettajien tiimiosaamista sekä tukea ja ohjata esimiehiä sekä tiimejä uudenlaisessa opetustarjonnan suunnittelussa.

Koulutuksella vahvistetaan ja tuetaan koko henkilöstön työtä ja mahdollistetaan opiskelijoiden yksilöllisiä polkuja uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä. Koulutuksessa syntyy opetushenkilöstön yhteistyönä laaditut tarjottimet tutkintokoulutukeen sekä ohjeet henkilökohtaisten polkujen suunnitteluun.

Koulutushankkeen teemat:

 • Asiakaslähtöisen koulutussuunnittelun strategia
 • Tiimin työnjako ja sen ohjaaminen joustavien polkujen toteutuksessa
 • Asiakaslähtöinen koulutussuunnittelu käytännössä

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota yksilöllisiin opiskelijapolkuihin uudenlaisia ratkaisuja. Oppilaitoksissa tehdään lukujärjestykset yhä pääsääntöisesti ryhmäkohtaisina, jolloin niistä on hankala laatia henkilökohtaisia polkuja. Tavoitteena olisi laatia opetustarjonta tarjottimina, joista poimitaan opiskelijalle hänen tarvitsemansa sisällöt osaamisen hankkimiseen. 

Uudenlainen koulutussuunnittelu mahdollistaa ja edellyttää opettajien tiimityötä, jonka kulttuuri ja käytännöt ovat myös vielä muotoutumassa ja tarvitsisivat tukea ja ohjausta arjen toimeenpanoon.
Koulutuksen sisältö muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka toteutetaan työpajamaisilla lähitapaamisilla, verkossa tapahtuvalla työskentelyllä ja tiimien käytännön koulutussuunnittelutehtävillä.
Koulutukset toteutetaan tarvelähtöisesti suoraan organisaatioille. Tarkempi sisältö ja tapaamiset sovitaan koulutuksen järjestäjän kanssa. Yhteydenottopyynnöt Jutta Paukkonen, jutta.paukkonen(at)haaga-helia.fi.

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun ja VTT Antti Maunun kanssa. Antti Maunu on ammatillisen koulutuksen sekä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tutkija ja kehittäjä.

Koulutusosiot

Asiakaslähtöisen koulutussuunnittelun strategia, 2 op

Teemat

 • Koulutuksen järjestäjän johdon visio opetustarjontaan siirtymisestä
 • Opetustarjonnan tarpeet
 • Koulutussuunnittelun välineet, järjestelmät ja raamit sekä työnjako

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen johtajat ja esimiehet

Tiimin työnjako ja sen ohjaaminen joustavien polkujen toteutuksessa, 3 op

Teemat

 • Yhteinen ymmärrys ja tavoitetila
 • Asiakastarpeiden kartoitus
 • Opetustarjonnan suunnittelun periaatteet
 • Opettajien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Toimenpidesuunnitelman laatiminen opetustarjonnasta tiimissä

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen esimiehet, opetushenkilöstö ja muut asiantuntijat

Asiakaslähtöinen koulutussuunnittelu käytännössä, 5 op

Teemat

 • Ydinosaamisten määrittäminen
 • Oppimisympäristöjen tunnistaminen ja määrittäminen
 • Jatkuvan haun aloitukset ja orientaatiojaksot
 • Tarjottimen käytännön suunnittelutyö
 • Mallipolkujen kuvaaminen
 • Ohjeet ja ohjaus henkilökohtaistamiseen
 • Opiskelijoiden osaamisen edistymisen seuranta

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen esimiehet, opetushenkilöstö ja muut asiantuntijat

Kouluttajat

Pedagogiikka

Susanna
Löf
lehtori
+358 294471089
Susanna.Lof@haaga-helia.fi

Antti Maunu
Tmi Antti Maunu
maunuan@gmail.com

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Ammatillisen toisen asteen opetushenkilöstö ja johto 

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Contact

Pedagogiikka

Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

Jatkuva oppiminen

Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi