Toimi – toimijuus tulevaisuuteen

Toimijuus tulevaisuuteen -koulutus

Hankkeen koulutuksissa kehitetään tulevaisuusorientoitunutta ohjausta sekä ohjauskulttuuria, jossa tunnistetaan työelämän skenaarioita. Koulutuksessa luodaan työskentelytapoja, jotka edistävät oppijoiden kykyä arvioida osaamistaan ja kiinnostuksiaan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien suhteen.

Koulutuksessa luodaan työskentelytapoja, jotka edistävät oppijoiden kykyä arvioida osaamistaan ja kiinnostuksiaan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien suhteen.

Urasuunnittelutaidot liittyvät arjenhallintaan, oppimiseen, muutoksessa toimimiseen sekä itsearviointi-, työnhaku- ja tulevaisuudenlukutaitoihin.

Koulutuksissa kehitetään myös yhteisöllisiä toimintamalleja, jotka auttavat tunnistamaan esteitä opinnoissa. Työskentelytapojen avulla oppijoiden osallisuus ja vastuun ottaminen omista opinnoista vahvistuvat.

Koulutuksen tarkoitus on lisätä opetushenkilöstön ohjauskykyä, luoda alueellisia malleja uraohjaukseen sekä tuottaa sähköistä ohjausmateriaalia.

Toteutus 

Koulutus toteutetaan tarpeen mukaan eri puolella Suomea.

 

Ilmoittautuminen

Jos kiinnostuit koulutuksesta, otathan yhteyttä:

Jutta Paukkonen
täydennyskoulutuksen päällikkö
Puh 040 4887 003
Sähköposti jutta.paukkonen@haaga-helia.fi

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Päivi-Katriina Juutilainen, yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
paivi-katriina.juutilainen@haaga-helia.fi

Helena Kasurinen, projektipäällikkö
Laurea ammattikorkeakoulu
helena.kasurinen@laurea.fi

Koulutukset toteuttavat yhteystyössä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: Koulutuksia alkuvuonna 2021

Kenelle: Perus- ja lukiokoulutuksen, ammatillinen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuoltohenkilöstö

Hinta: Koulutushanke oli OPH:n opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi

Tutustu muihin koulutuksiimme

Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Voimaa vahvuuksista
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)
Täydennyskoulutus OPH
Meidän koulu!
Täydennyskoulutus OPH