Toimi – toimijuus tulevaisuuteen

Toimijuus tulevaisuuteen -koulutus

Koulutushanke on toteutettu 2019-2021. Hankkeen koulutuksissa kehittiin tulevaisuusorientoitunutta ohjausta sekä ohjauskulttuuria, jossa tunnistettiin työelämän skenaarioita. Koulutuksessa luotiin työskentelytapoja, jotka edistivät oppijoiden kykyä arvioida osaamistaan ja kiinnostuksiaan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien suhteen.

Koulutuksessa luotiin työskentelytapoja, jotka edistivät oppijoiden kykyä arvioida osaamistaan ja kiinnostuksiaan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien suhteen.

Urasuunnittelutaidot liittyivät arjenhallintaan, oppimiseen, muutoksessa toimimiseen sekä itsearviointi-, työnhaku- ja tulevaisuudenlukutaitoihin.

Koulutuksissa kehitettiin myös yhteisöllisiä toimintamalleja, jotka auttavat tunnistamaan esteitä opinnoissa. Työskentelytapojen avulla oppijoiden osallisuus ja vastuun ottaminen omista opinnoista vahvistuivat.

Koulutukset toteuttivat yhteystyössä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: Koulutushanke on toteutettu 2019-2021

Kenelle: Perus- ja lukiokoulutuksen, ammatillinen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus- ja opiskeluhuoltohenkilöstö

Hinta: Koulutushanke oli OPH:n opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi

Tutustu muihin koulutuksiimme

Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Voimaa vahvuuksista
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)
Täydennyskoulutus OPH
Kulttuurisesti moninaiset oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa
Täydennyskoulutus OPH